Suomen Kennelliitto on yhteistyössä muiden pohjoismaisten kennelliittojen kanssa toteuttamassa uutta koiranäyttelytyyppiä, Pohjoismaisia sertifikaattinäyttelyitä. Ensimmäiset Pohjoismaiset sertifikaattinäyttelyt järjestetään vuonna 2018.

Suomen ja Ruotsin kennelliitot esittelivät Pohjoismaisen Kennelunionin (PKU) työvaliokunnan kokouksessa 13. huhtikuuta uuden näyttelytyypin, Pohjoismaisen sertifikaattinäyttelyn (Nordic Certificate Show), josta voidaan käyttää lyhennettä NORD. Suomen Kennelliiton hallitus on tehnyt periaatepäätöksen, jonka mukaan Suomen Kennelliitto on mukana Pohjoismaisen sertifikaattinäyttelyn toteuttamisessa yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa.

Pohjoismaisia sertifikaattinäyttelyitä järjestetään ensimmäisen kerran vuonna 2018 ja siirtymäkausi, jonka aikana näyttelytyyppiä kokeillaan kestää vuoteen 2020 asti. Järjestäjältä ei peritä näyttelyveroa vuosina 2018–2020 järjestämistään Pohjoismaisista sertifikaattinäyttelyistä.

Kaikki vuoden 2018 kansainväliset näyttelyt ja NORD-näyttelyt anotaan uudelleen lomakkeella, jossa on mukana myös NORD-näyttelyiden anominen. Tarkemmat kansainvälisten ja NORD-näyttelyiden määrät vuodelle 2018 julkaistaan, kun uudet näyttelyanomukset ovat tulleet Kennelliittoon syksyn 2016 aikana.

NORD-näyttely ei voi olla FCI:n kansainvälinen näyttely. Samassa näyttelyssä ei voida jakaa pohjoismaisia sertifikaatteja ja kansainvälisiä CACIBeja. Uusi Pohjoismaiden muotovalio -titteli korvaa nykyisen Pohjoismaisen muotovalion arvon. 

Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa uuden tittelin säännöt ovat samat:

  • Koiralla tulee olla kansallinen muotovalion arvo maassa, jossa se on rekisteröity.
  • Koiran tulee saada kolme Pohjoismaista sertifikaattia kolmesta eri Pohjoismaasta, kolmelta eri tuomarilta. Sertifikaateista vähintään yksi tulee vastaanottaa 24 kuukauden iän jälkeen.

Islannissa Pohjoismaisen muotovalion titteliin vaaditaan kolme Pohjoismaista sertifikaattia kolmelta eri tuomarilta. Koiran tulee olla Islannin valio, mutta islantilainen koira saa vastaanottaa pohjoismaiset sertifikaatit omassa maassaan.

Siirtymäajan aikana 2018–2020 Pohjoismaiden muotovalion tittelin uusia ja vanhoja sääntöjä voidaan käyttää rinnakkain. Vanhat tittelisäännöt väistyvät kokonaan vuoden 2019 lopussa.

Lisätietoja:
Suomen Kennelliitto ry
Viestintä
(09) 8873 0292
viestinta@kennelliitto.fi