Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 14.1.2022 vapauttaa Anu Lintulan FCI:n nuorisotyöryhmän edustajan tehtävästä hänen omasta pyynnöstään. Hallitus nimesi Hilde Fredrikssonin FCI:n nuorisotyöryhmän uudeksi edustajaksi.