Kennelliitto on julkaissut kaikkia koirarotuja koskevat rotukohtaiset ohjeet koiranäyttelyjen ulkomuototuomareiden käyttöön. Ohjeiden tarkoituksena on kiinnittää entistä tarkemmin huomiota koirien liioiteltuihin piirteisiin. Ohjeet tulevat voimaan 1. kesäkuuta.

Ulkomuototuomarin tehtävänä on arvioida, kuinka hyvin koira vastaa rodun rotumääritelmää. Rotumääritelmistä tehdyt tulkinnat ovat toisinaan saattaneet johdattaa tuomareita ja kasvattajia suosimaan äärimmäistä tyyppiä edustavia koiria.

Rotumääritelmää täydentävät nyt uudet rotukohtaiset ohjeet, joissa kiinnitetään huomiota erityisesti koirien liioiteltuihin piirteisiin sekä perusrakennetta ja terveyttä heikentäviin rotukohtaisiin riskikohtiin.

Rotukohtaisten ohjeiden mukaan tuomareiden ei tule koiranäyttelyissä palkita korkeasti koiria, joilla on liioiteltuja rotupiirteitä. Rotukohtaisissa ohjeissa mainitut asiat huomioimalla tuomareilla on mahdollisuus vaikuttaa positiivisesti koirien terveyteen ja rodunjalostuksen suuntaan.

Listalla 39 rotua

Rotukohtaisissa ohjeissa on mainittu 39 rotua, jotka vaativat tuomarilta erityistä huomiota mahdollisten liioiteltujen piirteiden vuoksi. Mukana on muun muassa lyhytkalloisia rotuja, kääpiörotuja, erittäin suurikokoisia molossirotuja sekä rotuja, joissa esiintyy liioiteltuja muutoksia luuston pituuskasvussa.

Rodun arvostelun jälkeen tuomari kirjoittaa havainnoistaan raportin, joka toimitetaan myös rotujärjestöille. Raporttien avulla seurataan rotujen tilannetta ja päivitetään rotukohtaisia ohjeita.

Tuomarit voivat kirjoittaa raportteja myös muista kuin ohjeissa mainituista 39 rodusta. Tällöin rotuja voidaan ottaa tarkkailtavaksi ja tarvittaessa lisätä niitä rotukohtaisiin ohjeisiin.

Ohjeet pohjoismaista yhteistyötä

Rotukohtaiset ohjeet on laatinut Pohjoismainen Kennelunioni, johon myös Suomen Kennelliitto kuuluu. Ohjeet on tehty yhteistyössä ulkomuototuomareiden, rotujärjestöjen ja eläinlääkärien kanssa. Rotukohtaiset ohjeet on otettu käyttöön jo Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa.

Näyttelyihin osallistuvien koirien terveyteen on kiinnitetty Suomessa huomiota jo vuosien ajan. Tähän asti ulkomuototuomarit ovat noudattaneet Kennelliiton laatimia ohjeita, joiden mukaan tuomareiden tulee aina asettaa koiran terveys ja hyvinvointi etusijalle.

Rotukohtaiset ohjeet (RKO)

Lisätietoja:
viestinta@kennelliitto.fi