Koiranäyttelysääntöihin sekä niitä täydentäviin ohjeisiin ja näyttelyiden järjestämisohjeisiin tulee muutoksia ensi vuoden alusta. Myös muotovalionarvosääntö täydentyy.

Uusissa ohjeissa koirien hyvinvointi on otettu entistä enemmän huomioon. Uusien ohjeiden myötä näyttelyiden järjestäjille on annettu enemmän vapauksia, mutta myös vastuuta, tiivistää Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri Paula Rekiranta.

Juniori- ja veteraanimuotovalionarvot käyttöön Suomessakin

Uusien näyttelysääntöjen myöstä kehissä aletaan jakaa juniori- ja veteraanisertifikaatteja. Niitä voivat saada juniori- ja veteraaniluokissa kilpailevat, SA:lla palkitut koirat. Varasertifikaatteja ei näissä kilpailuluokissa jaeta. Sekä junioreista että veteraaneista valitaan rodun parhaat. Kilpailuun voivat osallistua SA:lla luokassaan palkitut paras uros ja narttu.

Koira voi saada juniori- tai veteraanimuotovalion tittelin, jos se on saanut kolme juniori- tai veteraanisertifikaattia Suomessa kolmelta eri palkintotuomarilta. Suomen juniori- tai veteraanimuotovalionarvon saamiseksi ei ole käyttötulosvaatimusta. Ulkomailla saavutettuja juniori- tai veteraanisertifikaatteja ei lueta hyväksi Suomen juniori- ja Suomen veteraanimuotovalionarvon saamiseen.

Juniori- ja veteraanivalionarvot eivät yksinään oikeuta koiraa osallistumaan valioluokkaan.

Alle kaksivuotias koira voi vastaanottaa vain kaksi sertifikaattia

Alle kaksivuotias koira ei voi vastaanottaa sertifikaattia eikä varasertifikaattia, jos sillä on jo kaksi aikaisemmin vastaanotettua sertifikaattia.

Koiramme-lehteen jatkossa vain näyttelyn perustiedot ilmoittautumistietoineen

Pääkanava näyttelyiden ulkomuototuomaritietojen julkaisemiseen on jatkossa näyttelyiden verkkosivut. Koiramme-lehdessä julkaistaan vain näyttelyn perustiedot ilmoittautumistietoineen.

Näyttelyiden verkkosivuille pääsee Kennelliiton tapahtumakalenterista, joka löytyy täältä. Välilehden Näyttelyt alta löytyvät koiranäyttelyt, ja hakua voi rajata edelleen.

Tuomaritietojen tulee olla näyttelyn verkkosivuilla viimeistään näyttelyn ilmoittautumisajan alkaessa. Tuomarimuutosten päivämäärät on aina ilmoitettava verkkosivuilla.

Jos näyttelyyn ilmoitettu koira on kuollut ennen näyttelyä, suositellaan ilmoittautumismaksun palauttamista näytteilleasettajalle. Näyttelymaksujen palautukset tulee tehdä viimeistään neljä viikkoa näyttelyn jälkeen.

Kasvattajaluokan voi ilmoittaa  näyttelyyn vain kasvattaja itse

Kasvattaja- ja jälkeläisryhmän näytteilleasettajan tulee sopia osallistumisestaan kilpailuluokkaan koirien esittäjien kanssa jo etukäteen. Kasvattajaluokan voi ilmoittaa näyttelyyn vain kasvattaja itse. Kasvattajalle tulee tieto vain kasvattajaluokkaan ilmoitettujen koirien määrästä, ei enää koirien tietoja.

Jos ulkomuototuomarille siirretään arvosteltavaksi lisää rotuja, on siitä sovittava hänen kanssaan.

Rokotustodistukset tarkistetaan pistokokein

Näyttelypaikalla on oltava koko näyttelyn ajan koirien ensiaputaitoinen henkilö. Hänen ei välttämättä enää tarvitse olla eläinlääkäri.

Rokotustodistukset tarkistetaan jatkossa koiranäyttelyissä pistokokein siten, että noin 20 % koiranmäärästä tarkistetaan. Jos näyttelyyn on ilmoitettu yli tuhat koiraa, on eläinlääkärin oltava näyttelyssä paikalla koirien sisääntulon ajan. Pienissä ryhmä- ja erikoisnäyttelyissä riittää, että eläinlääkäri on tarvittaessa saatavilla.

Näyttelyissä on oltava erillinen ohjeistus poikkeusoloja varten. Pelastussuunnitelmassa on huolehdittava ensiapu sekä ihmisille että koirille.

Uusista säännöistä ja ohjeista koulutusta eri kohderyhmille

Uusiin koiranäyttelysääntöihin, näyttelysääntöjä täydentäviin ohjeisiin ja näyttelyiden järjestämisohjeisiin sekä muotovalionarvosääntöihin voi tutustua tarkemmin täällä.

Tietoa uusista säännöistä ja ohjeista on toimitettu eri kohderyhmille. Kennelpiirien näyttelyohjaajille on järjestetty koulutusta. He kouluttavat edelleen oman piirinsä kehätoimitsijat. Uusia sääntöjä ja ohjeita käsitellään myös ulkomuototuomarien neuvottelupäivillä helmikuussa.

Kevään aikana on tarkoitus julkaista myös näyttelytoimikunnille verkkokurssi näyttelyiden järjestämiseen liittyvistä säännöistä ja ohjeista sekä näyttelytoimikuntien tehtävistä käytännössä.

 

Lisätiedot

Näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi

puh. 09 8873 0219

Kennelliiton näyttelysihteerit
puh. 09 8873 0344
nayttelysihteeri@kennelliitto.fi