Kennelliiton hallitus päätti kokouksessaan 2.2.2023, että ulkomaiset DNA-tulokset ja todistukset hyväksytään, kun näytteen on ottanut eläinlääkäri tai laboratorion edustajana toimiva näytteenottaja.

Lisäksi hallitus päätti päivittää DNA-ohjeen kohdan ”3. Tallennettavaksi hyväksyttävät tutkimustulokset” viimeisen lauseen muotoon ”Lausuntoon tai erilliseen näytteenottotodistukseen on oltava kirjattu, että näyte on eläinlääkärin tai laboratorion edustajana toimivan näytteenottajan ottama.”