Kennelliiton hallitus on perustanut työryhmän valmistelemaan uusia eettisiä ohjeita koiraharrastukselle.

- Eläinten hyvinvointi tulee ottaa yhä paremmin huomioon kaikessa koiraharrastuksessa, painottaa Kennelliiton eettiset ohjeet -työryhmän vetäjä, Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Työryhmä tulee muun muassa selvittämään, miten Kennelliiton eri harrastustoimintoja koskevia sääntöjä ja ohjeita tulee uudistaa, jotta niissä otetaan entistä paremmin huomioon koirien ja myös mahdollisten kohde-eläinten hyvinvointi. Eri koiraharrastustapahtumissa pitää pystyä arvioimaan niin yksittäisiä kuin kaikkia tapahtumaan osallistuvia koiria koskevat riskit, ja kehittää myös tapahtumien omavalvontaa tämän pohjalta.

- Sääntöjen ja ohjeiden tulee tarjota vastuussa olevalle tapahtuman järjestäjälle riittävät keinot puuttua matalalla kynnyksellä toimintaan eläinten hyvinvoinnin vaarantuessa, toteaa Kukkonen.

Kennelliiton eettiset ohjeet -työryhmän toiminta on käynnistetty ja ohjeiden valmistelua jatketaan, vaikka esitystä uudeksi eläinten hyvinvointilaiksi ei hyväksyttäisikään vielä tällä hallituskaudella.

- Uuden lain toteutuessa tulemme myös seuraamaan siihen liittyvien uusien asetusten valmistelua. Yleensäkin koiraa ja erityisesti koirien jalostusta sekä mahdollisia koirille tehtäviä toimenpiteitä koskevat asetukset kiinnostavat Kennelliittoa, Kukkonen painottaa.

Työryhmässä ovat mukana Kennelliiton hallituksesta Kari Leppänen, Jussi Liimatainen ja Molli Nyman. Työryhmä tulee valmistelemaan uusia ohjeistuksia hallituksen alaisten toimikuntien kautta yhteistyössä eri koiraharrastusmuotojen asiantuntijoiden kanssa.