Suomen Kennelliitto, Suomen Metsästäjäliitto ja Suomen Pystykorvajärjestö toimivat yhdessä saadakseen suomenpystykorvalla metsästyksen Unescon aineettomien kulttuuriperintöjen luetteloon. Suomen Kennelliitto on mukana juuri perustetussa luontoalan organisaatioista kootussa luontoringissä, joka käsittelee ja koordinoi suomalaiseen luontoon liittyviä eläviä perinteitä.

Lintua puuhun haukkuvana koirana kansalliskoiramme suomenpystykorva on maailmanharvinaisuus. Geneettisen aineiston perusteella suomenpystykorva on alkukantainen rotu, johon ei ole sekoittunut muita eurooppalaisia koirarotuja. Pystykorvan haukkuessa puuhun, sen tiheä haukku ja heiluva häntä lumoavat linnun. Metsästyskokemus on suomenpystykorvan kanssa ainutlaatuinen ja ansaitsee tulla lisätyksi suomalaisten aineettomien kulttuuriperintöjen joukkoon.

Aineeton kulttuuriperintö on elävää perintöä, joka on läsnä ihmisen arjessa. Suomi hyväksyi vuonna 2013 Unescon yleissopimuksen aineettoman kulttuuriperinnön suojelemisesta. Sopimuksen toteuttaminen tarkoittaa elävän perinnön vaalimista juuri tekemisen, mutta myös tutkimuksen, koulutuksen ja tallentamisen keinoin.

Aineettoman kulttuuriperinnön sopimuksen toimeenpanosta vastaa museovirasto. Mahdollisia aineettomia kulttuuriperintövaihtoehtoja viedään eteenpäin verkostotoimintana. Suomen Kennelliitto on yksi juuri perustetun luontoringin jäsenistä, joka vie sopimuksen toimeenpanoa eteenpäin luontoon liittyvien aineettomien kulttuuriperintö -hankkeiden osalta.

Luontoon liittyvät elävät perinteet voivat olla esimerkiksi tietoja, taitoja, tottumuksia ja uskomuksia, jotka kumpuavat suhteesta ympäröivään luontoon. Maantieteellinen sijainti, ilmasto ja suhde näihin muokkaa ja luo kulttuurissa eläviä perinteitä monella tavalla. Eläviä perinteitä voivat olla esimerkiksi perinteinen tieto ympäristöstä, paikallisesta kasvistosta ja eläimistöstä sekä kaikki se toiminta, jota luonnossa tehdään.

Museoviraston tiedote aiheesta

Lisätietoja:
Suomen Kennelliitto ry
Miia Lahti, viestintäpäällikkö
050 555 4420
miia.lahti@kennelliitto.fi