Suomen Kennelliitto selvittää Vihdissä ja Mynämäellä syksyllä 2022 järjestettyjen luolakoirien taipumuskokeiden tapahtumia. Luolakoirien taipumuskokeet ja -harjoitukset keskeytetään toistaiseksi.

Oikeutta Eläimille julkaisi 25.3.2023 luolakoirien taipumuskokeissa Mynämäellä 24.9.2022 ja Vihdissä 18.10.2022 Kennelliiton jäsenyhdistysten järjestämissä kokeissa kuvatut videot, jotka ovat nostaneet esille kysymyksen eläinten hyvinvoinnista.

- Emme missään nimessä hyväksy eläinten huonoa kohtelua. Eläinten hyvinvoinnin tulee olla keskeistä kaikessa koiraharrastustoiminnassa. Tämä edellyttää, että meidän on pystyttävä tarkastelemaan kriittisesti kaikkea toimintaa, ja tehtävä tarpeen vaatimia muutoksia. Kohde-eläinten käyttämisestä koiraharrastuskokeissa on syytä käydä laajempi keskustelu, sanoo Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen.

Maa- ja metsätalousministeriön alainen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunta on tuonut kannanotossaan 16.2.2023 esille, että elävien kohde-eläinten käyttö on kiellettävä luolakoirien taipumuskokeissa.

- Tämä on erittäin painava kannanotto, jonka huomioimme. Kennelliiton hallitus on keskustellut kohde-eläinten käytöstä koiraharrastuskokeissa ja -kilpailuissa. Pidämme tarpeellisena selvittää sitä, miten tulevaisuudessa toimitaan.

Toimenpide-esitykset videoiden tapahtumista tuodaan Kennelliiton hallitukselle viimeistään toukokuun loppuun mennessä

Mynämäellä ja Vihdissä kuvatut tapahtumat selvitetään tarkkaan, ja ne tuodaan Kennelliiton hallitukselle viimeistään toukokuun loppuun mennessä. Hallitus voi viedä asian edelleen Kennelliiton eettisen lautakunnan käsittelyyn. Kun Kennelliiton hallitus ilmoittaa asian eettiselle lautakunnalle, se voi myös määrätä asianomaisille väliaikaisen lisäseuraamuksen siihen asti, kunnes asia on ratkaistu eettisessä lautakunnassa.

Koirakokeiden tai -kilpailujen sääntömuutoksista päättää Kennelliiton valtuusto Kennelliiton hallituksen esityksestä.


Lisätiedot

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 044 364 2271