Yleiskokous järjestetään sunnuntaina 27.11.2022 klo 10.00. Kokouspaikkana toimii Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus Espoossa. Kokouksessa käsitellään Kennelliiton rekisteröityjen sääntöjen 13 §:ssä mainitut yleiskokoukselle kuuluvat asiat.

Yleiskokoukseen vaadittavat ennakkoilmoitukset

Yleiskokousedustajat |Jotta jäsenyhdistyksellä on oikeus olla edustettuna yleiskokouksessa, sen on äänimäärien tarkistamisen vuoksi kirjallisesti ilmoitettava Kennelliiton hallitukselle jäsenmääränsä päivämääränä 31.12.2021 sekä yleiskokoukseen nimeämänsä edustaja.

Valtuustoehdokkaat | Kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen valtuustoehdokkaat sekä heidän varaehdokkaansa on ilmoitettava kirjallisesti Kennelliiton hallitukselle. Yleiskokouksessa valitaan kennelpiirien, rotujärjestöjen ja lajiliittojen valtuuston jäsenten lisäksi kaksitoista (12) muuta valtuuston jäsentä ja heille varajäsenet. Kokoukseen osallistuvilla Kennelliiton jäsenillä on yleiskokouksessa oikeus esittää ehdokkaita näiksi kahdeksitoista (12) valtuuston jäseneksi.

Valtakirjat | Yksityisille henkilöjäsenille ja jäsenyhdistysten edustajille mahdollisesti annetut valtakirjat on toimitettava Kennelliiton toimistoon.

Aikataulu | Ilmoitukset yleiskokousedustajista ja valtuustoehdokkaista sekä valtakirjojen on oltava perillä Kennelliiton toimistossa 28 päivää ennen yleiskokousta eli viimeistään sunnuntaina 30.10.2022 klo 15.00 mennessä.

Lisätietoja | Kennelliitto tulee tiedottamaan asiasta lisää myöhemmin. Kokouskutsu julkaistaan sekä verkkosivuilla että Koiramme-lehdessä.

Täytetyt ja allekirjoitetut ilmoitukset voi lähettää skannattuna osoitteella yleiskokous@kennelliitto.fi tai postitse osoitteella Suomen Kennelliitto ry, Kamreerintie 8, 02770 Espoo.

Tiedustelut sähköpostitse osoitteeseen yleiskokous@kennelliitto.fi .