Suomen Kennelliiton valtuusto päätti syyskokouksessaan tänään 26. marraskuuta äänin 58–57, että luolakoirien taipumuskokeita voidaan jatkaa uusilla, 1.6.2024 voimaan tulevilla säännöillä. Valtuuston kokouksessa äänestyksessä oli läsnä 115 äänivaltaista kokousedustajaa.

Päätöksenteossa vastakkain olivat Kennelliiton hallituksen esitys siitä, että luolakoirien taipumuskokeet lakkautetaan kokonaan ja luolakoirien taipumuskokeen asiantuntijaelimenä toimivan kollegion (niin sanottu LUT-kollegio) Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnalle valmistelema esitys kokeen uusiksi säännöiksi.

Kennelliiton hallitus perusti esityksensä muun muassa maa- ja metsätalousministeriön alaisen seura- ja harrastuseläinten hyvinvoinnin neuvottelukunnan esittämään kannanottoon, jonka mukaan elävien kohde-eläinten käytöstä tulisi luopua luolakoirien taipumuskokeissa.

Kennelliiton hallitus keskeytti luolakoirien taipumuskokeet ja -harjoitukset 27. maaliskuuta ja antoi alaisensa koe- ja kilpailutoimikunnan tehtäväksi selvittää yhteistyössä luolakoirien LUT-kollegion kanssa, miten kokeiden sääntöjä tulisi uudistaa. LUT-kollegioon kuuluvista rotujärjestöistä Suomen Saksanmetsästysterrierit ry, Suomen Mäyräkoiraliitto ry ja Suomen Kettuterrierit ry ovat puoltaneet esitystä uusiksi säännöiksi. Lisäksi Parsonrussellinterrierit ry ja Suomen Jackrussellinterrierit ry ovat puoltaneet kokouksissaan esitystä uusiksi säännöiksi.

Nyt hyväksyttyjen sääntöjen mukaan kontaktin syntyminen koiran ja ketun välillä ei ole mahdollista

Keskeisimmät muutokset valtuuston hyväksymissä luolakoirien taipumuskokeiden säännöissä verrattuna aiempiin sääntöihin vuodelta 1995 ovat, että kohde-eläin on koko koeajan suljettuna luukun taakse, jolloin kontaktia kohde-eläimen ja koiran välillä ei ole voi syntyä, ja kokeen tulos on vain hyväksytty tai hylätty. Koiran työskentelyaikaa luolastossa lyhennetään 20 minuutista 15 minuuttiin, eikä luonnonluolan tarkastuksia enää tehdä.

Luolakoirien taipumuskokeen tarkoitus on selvittää koirien taipumukset ja sopivuus luolassa työskentelyyn. Kokeet käydään keinoluolissa. Kohde-eläiminä käytetään tarhakettuja, joiden pito on tarkoin säänneltyä. Sääntöjen mukaan luolakoirien taipumuskokeissa ja -harjoituksissa on ehdottomasti huomioitava eläinten hyvinvointiin liittyvät seikat. Nyt hyväksyttyjen sääntöjen mukaan kontaktia koiran ja ketun välillä ei saa päästää syntymään. Koe tai harjoitus on keskeytettävä, jos epäillään, että koiran tai ketun kunto tai terveys ei salli kokeen tai harjoituksen jatkamista.

Kennelliiton valtuustossa sääntömuutoksista päättävät rotujärjestöjen ja kennelpiirien edustajat

Kennelliiton valtuusto on kahdesti vuodessa kokoontuva, Kennelliiton yleiskokouksen valitsema päätöksentekoelin. Valtuusto koostuu 19 kennelpiirin edustajasta (kaksi edustajaa kustakin kennelpiiristä), 96 äänioikeutetusta rotujärjestön edustajasta sekä 12 niin sanotuilta vapailta listoilta valituista edustajista. Valtuusto päättää muun muassa Kennelliiton toimintaan liittyvistä säännöistä ja niiden muutoksista sekä Kennelliiton talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta.

Yhteensä 40 valtuuston jäsentä sekä valtuuston varapuheenjohtaja Jari Parkkisenniemi jättivät päätöksestä eriävän mielipiteen.

 

Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 548 2682

 

Tiedotetta täsmennetty 28.11.2023: Parsonrussellinterrierit ry ja Suomen Jackrussellinterrierit ry eivät ole LUT-kollegion jäseniä, mutta ovat puoltaneet kokouksissaan LUT-kollegion esitystä luolakoirien taipumuskokeiden uusiksi säännöiksi.