PKU (Pohjoismainen Kennelunioni) on hyväksynyt päivitetyt rotukohtaiset ohjeet (RKO-ohjeet) marraskuussa 2023.  Kennelliiton hallitus hyväksyi ohjeet kokouksessaan 7.12.2023 ja ne tulivat voimaan 1.1.2024.

Pohjoismaisen Kennelunionin rotukohtaiset ohjeet perustuvat laajaan yhteistyöhön ulkomuototuomareiden, rotujärjestöjen ja eläinlääkäreiden välillä. 

RKO-ohjeet otettiin ensimmäisenä käyttöön Ruotsissa vuonna 2009, jonka jälkeen PKU:ssa aloitettiin työ pohjoismaiden yhteisistä RKO-ohjeista. Suomessa PKU:n valmistelemat ohjeet otetiin käyttöön vuonna 2015.

PKU:n laatimissa RKO-ohjeissa kiinnitetään huomiota erityisesti koirien liioiteltuihin piirteisiin sekä perusrakennetta ja terveyttä heikentäviin rotukohtaisiin riskikohtiin. Päivitetyissä ohjeissa on listattuna 40 rotua, jotka vaativat ulkomuototuomarilta erityistä huomiota mahdollisten liioiteltujen piirteiden vuoksi. Näiden rotujen arvostelun jälkeen tuomari kirjoittaa rodussa tekemistään havainnoista raportin, joka toimitetaan Kennelliittoon ja rotujärjestölle. Raporttien avulla seurataan rotujen tilannetta liioiteltujen piirteiden ja terveyttä heikentävien riskikohtien osalta. Ohjeiden mukaan ulkomuototuomareiden ei tule palkita koiranäyttelyissä korkeasti koiria, joilla on liioiteltuja rotupiirteitä.

Päivitetyt rotukohtaiset ohjeet tulivat voimaan 1.1.2024. Päivityksessä on karsittu paljon yksityiskohtaista tekstiä ja kokonaisuutta on selvennetty kuvilla.

Lisätietoa rotukohtaisista ohjeista löytyy täältä.

Englanninkielinen päivitetty ohje löytyy täältä:

 Suomenkielinen käännös päivitetään sivuille mahdollisimman pian.