Suojelukoirien koe- ja koulutustoiminnan omavalvonnan kehittämiseksi on perustettu työryhmä. Työryhmän puheenjohtajaksi nimettiin Mika Laaksonen, sihteeriksi nimettiin Hannu Liedes ja työryhmän jäseneksi Kari Leppänen. Työryhmää täydennetään tarpeen mukaan.