Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 19.8.2021 päivitetyt näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet sekä näyttelyiden järjestämisohjeet. Ohjeet tulevat voimaan 1.1.2022.

Näyttelysääntöjä täydentävien ohjeiden ja näyttelyiden järjestämisohjeiden rakennetta on pyritty selventämään. Päivitettyihin ohjeisiin on tehty joitakin tarkennuksia. Ohjeet tarjoavat lisätietoja näyttelyasettajille ja näyttelyiden järjestäjille.

Yksi ohjeiden oleellisista muutoksista koskee ryhmänäyttelyiden järjestämistä. Kennelpiirin jäsenyhdistykset voivat jatkossa järjestää ryhmänäyttelyitä niin, että mukana on 1-4 FCI:n roturyhmää. Kaksi ryhmänäyttelyä voidaan kennelpiirin anomuksesta yhdistää ja järjestää kaikkien rotujen näyttelynä. Ryhmänäyttelyiden yhdistäminen anotaan samalla kun kaikkien rotujen näyttelyt kyseessä olevalle vuodelle. Muutos koskee ensi vuonna anottavia näyttelyitä.

Vuodesta 2022 alkaen näyttelytoimikunnilla on mahdollisuus pitää järjestettäväksi myönnetyt ryhmänäyttelyt anotussa muodossa (yhdistetyin ryhmin tai uuden ohjeen mukaan erillisinä ryhminä).

Päivitetty ohje löytyy täältä.

 

Lisätiedot:

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan puheenjohtaja
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kolumbus.fi
puh. 0400 914 423

Kennelliiton näyttely- ja ulkomuototuomaritoimikunnan esittelijä-sihteeri
Paula Rekiranta
paula.rekiranta@kennelliitto.fi 
puh. 09 8873 0219

Voit olla kiinnostunut myös näistä

tuomari
Ohjeita ja lomakkeita näyttelyyn osallistujille ja näyttelyn järjestäjille Lue lisää