Suomen Kennelliitto haluaa muistuttaa, että metsästyslain mukaan koirat on pidettävä kytkettyinä maaliskuun alusta aina elokuun 19. päivään asti. Koirien kiinnipito tuo turvan luonnoneläimille niiden herkän lisääntymisajan aikana.

Myös kiinnipitoajan ulkopuolella koiran irtipitoon on oltava maanomistajan tai metsästysoikeuden haltijan lupa.

Metsästyslain lisäksi koiranomistajia koskee 1.10.2003 voimaan tullut järjestyslaki. Järjestyslain mukaan koirat on pidettävä taajamassa kytkettyinä. Koiran vapaana pitäminen on sallittua ainoastaan koirapuistoissa, koirien harjoituspaikoissa ja suljetuilla piha-alueilla. Koiran tulee näissäkin paikoissa olla omistajansa tai haltijansa valvonnassa.

Järjestyslakiin nojaten koiran ulkoiluttaminen on kiellettyä yleiseen käyttöön kunnostetulla ladulla, urheilukentällä, kuntopolulla, lasten leikkipaikaksi varatulla alueella tai toriaikana torilla, jollei koiran vieminen näihin paikkoihin ole erikseen sallittu.

Lisätietoja:
Suomen Kennelliiton viestintäjohtaja
Kaija Unhola
puh. 050 432 0844
 

Voit olla kiinnostunut myös näistä