Kennelliiton tulevaisuustoimikunta toteuttaa yhteistyössä Taloustutkimuksen kanssa tutkimukseen koiran hankintaan liittyvistä asioista. Tutkimuksessa haastatellaan sekä koirankasvattajia että koiranomistajia. Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa sen pohjaksi, että Kennelliitto voi jatkossa palvella paremmin kasvattajia ja koiranomistajia ja koiran hankintaa harkitsevia.

Tutkimus toteutetaan otantakyselynä Kennelliiton jäsenkasvattajille ja koiranomistajille. Lisäksi Taloustutkimus toteuttaa lisäksi omalle tutkimuspaneelilleen kyselyn koiranomistajille ja koiran hankintaa harkitseville.

Tutkimuskyselyyn voi vastata 14.11.2021 saakka.

Lisätiedot:

Tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja
Risto Ylitalo
risto.ylitalo@kennelliitto.fi
puh. 050 400 0492

Tulevaisuustoimikunta
tulevaisuustoimikunta@kennelliitto.fi