Kennelliiton jalostustieteellinen toimikunta hyväksyi rotuyhdistyksen anomuksen kiinanharjakoirien IDD-kuvausten aloittamisesta. Kiinanharjakoirille annetaan Kennelliiton IDD-lausuntoja, eli lausuntoja kalkkeutuneista välilevyistä 3.7.2023 alkaen.

Välilevytyrälle altistavalla välilevyjen varhaisella kalkkeutumisella on perinnöllinen tausta (kromosomissa 12 oleva FGF4-retrogeeni). Kalkkeutuneet välilevyt näkyvät röntgenkuvissa ja kalkkeutuneiden välilevyjen määrällä on yhteys sairastumisriskiin. Tämä mahdollistaa sairauden vastustamisen röntgenseulonnan avulla. Koirista, joilla ei ole yhtään kalkkeutunutta välilevyä, vain harvat sairastuvat. Tutkimuksissa on todettu, että välilevyt kalkkeutuvat kahteen ikävuoteen mennessä. Osa kalkkeutumista voi myöhemmin kadota ja siksi röntgenkuvauksen suositeltu ikä on 24–42 kuukautta. Sairauden vähentämiseksi tulisi jalostuksessa suosia koiria, joilla ei ole tai joilla on mahdollisimman vähän kalkkeutuneita välilevyjä.

IDD:stä voi saada lausunnon 24 kuukautta täyttänyt koira. Kuvaushetkellä yli 2-vuotias koira ei voi saada selkälausuntoa ilman, että lausuntoon sisältyy myös IDD-lausunto, ja koirasta tulee ottaa kuvat myös IDD-lausuntoa varten.

Mikäli yli 2-vuotiaalla koiralla on ennen 3.7.2023 Incoc-palvelun kautta saatu lausunto kalkkeutuneista välilevyistä, voidaan lausunto tallentaa koiralle omistajan toimittaessa allekirjoitetun suostumuslomakkeen tulosten siirrosta osoitteeseen terveystulokset@kennelliitto.fi  Suostumuslomakkeen löydät täältä.

Lisää tietoa selkälausunnoista löytyy täältä.

Lisätiedot:

Jalostustieteellinen toimikunta
jalostusposti@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0342

terveystulokset@kennelliitto.fi
puh. 09 8873 0341