Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry on valtakunnallinen koira-alan asiantuntijajärjestö, joka täyttää tänä vuonna 132 vuotta. Liiton jäseninä on noin 2 000 koiraharrastusyhdistystä ja yli 147 000 henkilöjäsentä. Kennelliitto-konsernissa työskentelee noin 60 henkilöä ja konsernin kokonaistuotot ovat yli 13 miljoonaa euroa.

Haemme

koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijää

osaksi noin 40 henkilön asiantuntijaorganisaatiotamme.

Toimit tehtävässäsi Kennelliiton koe- ja kilpailutoiminnan asiantuntijana. Koe- ja kilpailutoimikunnan esittelijänä valmistelet ennakkoon sääntöjä ja ohjeita yhdessä koemuotoja hallinnoivien tahojen kanssa. Laadit toimikunnan kokousten esityslistat ja valmistelet päätösesitykset. Toimit esittelijänä toimikunnan kokouksissa. Vastaat tehtävässäsi koe- ja kilpailutoimikunnan toiminta- ja taloussuunnitelmasta. Toimit myös koe- ja kilpailutoimikunnan sekä Kennelliiton hallituksen asettaminen, koe- ja kilpailutoimintaa koskevien työryhmien kokoonkutsujana.

Työhösi kuuluu lisäksi kennelpiirien, rotujärjestöjen ja liittojen koulutusta ja neuvontaa sekä asiakaspalvelua sähköpostitse ja puhelimitse koe- ja kilpailutoimintaan liittyvissä asioissa. Työ edellyttää aktiivista yhteydenpitoa kaikkiin koe- ja kilpailupuolen toimijoihin.

Raportoit työssäsi järjestötoiminnan osastopäällikölle. Työhön sisältyy myös ilta- ja viikonlopputöitä.

Kykenet itsenäiseen, vastuulliseen ja tavoitteelliseen työskentelyyn. Sinulla on tehtävää tukeva laaja Kennelliiton koe- ja kilpailutoiminnan ja koiraharrastusorganisaation tuntemus sekä hyvä järjestötyön tietämys. Suositeltavaa on, että ymmärrät kokeiden ja kilpailujen sääntö- ja ohjerakenteen, olet toiminut tuomari- tai koetoimitsijatehtävissä, järjestänyt kokeita tai kilpailuja, ja kilpaillut tai osallistunut kokeisiin omalla koirallasi.

Edellytämme sinulta hyvää kirjallista ja suullista ulosantia, hyviä yhteistyötaitoja ja luovaa ongelmanratkaisukykyä. Erinomaisen suomen kielen lisäksi ruotsin ja englannin kielen osaamisesi on sujuvaa.

Vapaamuotoiset hakemukset ansioluetteloineen ja palkkatoivomuksineen pyydämme lähettämään 2.6.2021 mennessä sähköpostitse osoitteeseen rekry@kennelliitto.fi.

Lisätietoja tehtävästä antaa järjestötoiminnan osastopäällikkö Iiris Harju, puh. 09 8873 0281, iiris.harju@kennelliitto.fi.