Kennelliiton syysvaltuustoviikonloppu järjestetään tänä vuonna lähikokouksena Helsingissä. Kokouspaikaksi valikoitui Messukeskus, jossa on riittävästi tilaväljyyttä.

Valtuusto on kokoontunut lähikokoukseen viimeksi syksyllä 2019. Tässä välissä valtuuston kokoonpano on muuttunut. Uusi valtuustokausi alkoi vuonna 2020 ja jatkuu vuoden 2022 loppuun.  

- Valtuuston nykyisessä kokoonpanossa on 40 uutta jäsentä. On tärkeää, että voimme kokoontua vihdoin kasvokkain, sanoo valtuuston puheenjohtaja Eeva Anttinen.

Kokous järjestetään Messukeskuksen kongressisiiven suuressa, 400 hengen kokoussalissa. Kaikissa kokousjärjestelyissä on huomioitu terveysturvallisuus.

Valtuuston kokouksen asialistalla on vuosittain toistuvista asioista muun muassa Kennelliiton tulevan vuoden talousarvion ja toimintasuunnitelman hyväksyminen, tilintarkastajien valinta sekä uusien jäsenten valitseminen hallitukseen erovuoroisten sekä muihin tehtäviin siirtyneiden tilalle.

Valtuuston asialistalla on myös sääntömuutosesityksiä sekä päivitetty kasvattajasitoumus ja koiranomistajan ja -haltijan perussääntö. Lisäksi valtuusto saa tiedoksi ne perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmat (PEVISA), jotka eivät ole olleet PEVISA-säännön mukaisia.

Syysvaltuuston kokousta sunnuntaina 28. marraskuuta edeltää lauantain valtuustoseminaari. Siinä pohjustetaan valtuustoon tulevia asioita ja tuodaan valtuustolle tietoa ajankohtaisista asioista. Seminaarin lopuksi tarjotaan hallitukseen pyrkiville ehdokkaille mahdollisuus esittäytyä tulevaisuustoimikunnan puheenjohtaja Risto Ylitalon vetämässä paneelissa.

Lisää tietoa valtuuston kokouksessa käsiteltävistä asioista löytyy täältä.

Tietoa siitä, miten päätöksenteko valtuustossa toimii, löytyy täältä.

Kuva: Messukeskus