Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. tukee Helsingin Seudun Kennelpiiri ry:n ja Helsingin Vinttikoirakerho ry:n vaatimusta: Tuomarinkylän kartanoalueen asemakaavaesitys on hyväksyttävä sen alkuperäisessä laajuudessa. Tämä tarkoittaa, että Vinttikoirakeskus säilytetään Tuomarinkylässä koiraharrastusalueena.

Vinttikoirakeskus on tärkeä, ei pelkästään pääkaupunkiseudun harrastajille, vaan myös valtakunnallisesti. Harjoituksiin, kokeisiin ja näyttelyihin saavutaan pitkienkin matkojen päästä. Käyttäjiä Tuomarikylän Vinttikoirakeskuksessa on vuosittain noin 65 000 henkilöä.

Koiraharrastus on yksi Suomen suurimmista harrastuslajeista. Suomessa on koiria noin 650 000 ja koko koira-alan liikevaihto on lähes miljardi euroa. Pääkaupunkiseudulle tarvitaan koiraurheilukeskus, jonne koiraharrastajat voivat keskittää pääkaupunkiseudun koiratoiminnan.

Koiran sekä sen kanssa liikkumisen ja harrastamisen on tunnustettu merkitsevän paljon ihmisen hyvinvoinnille sekä edistävänä ja ylläpitävänä asiana. Tuomarinkylän alueen käyttö virkistysalueena on juuri tällainen hyvinvointia lisäävä tekijä kaikille alueella liikkuville ihmisille.

Suomen Kennelliitto on 150 000 jäsenen koiraharrastusjärjestö. Kennelliiton alaisiin kokeisiin osallistuu vuosittain noin 160 000 koiraa ja näyttelyihin 200 000 koiraa. Kennelliitolla noin lähes 2000 jäsenjärjestöä, joissa jäseniä on lähes 500 000. Vuonna 2013 koira-alan liikevaihto oli yli 800 miljoonaa euroa ja ala on jatkuvasti kasvussa.