Tähän tiedotteeseen on koottu tietoa Kennelliiton hallituksen kokouksessaan 24.5.2024 tekemistä päätöksistä.

Koirarekisteriohje päivittyy 1.1.2025

Kennelliiton uusi koirarekisteriohje tuli voimaan 1.1.2023. Ohjetta on nyt käytännön tarpeiden mukaan hieman tarkennettu ja muutettu. Uusi ohje tulee voimaan 1.1.2025. 

Suurimmat muutokset päivityksessä koskevat jalostusiän rajoituksia. Nyt uroksellekin tulee jalostuskäytön alaikäraja, 12 kuukautta. Lisäksi alaikäisenä (alle 18 kuukauden iässä) astutetun nartun saamaa jalostuskieltoa on pidennetty 24 kuukauteen, ja pentue siirretään jatkossa toistaiseksi jalostuskieltoon. Ilman kennelnimeä voi kasvattaa korkeintaan kolme pentuetta.

Kennelliitto tulee tiedottamaan koirarekisteriohjeen uudistuksista tarkemmin eri kanaviensa kautta.

Jalostuksen tavoiteohjelma oltava kaikilla roduilla, joilta sitä vaaditaan

Jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatiminen on yksi keskeisimpiä rotujärjestön tehtävistä. Kennelliiton ohjeiden mukaan rodulle on laadittava JTO, kun rodun viimeisen viiden vuoden yhteenlaskettu rekisteröintimäärä ylittää kahtena perättäisenä vuonna 50 yksilöä. Rotu katsotaan suurilukuiseksi, kun sitä on viimeisen viiden vuoden aikana rekisteröity vähintään 250 koiraa.

Kennelliiton uuden jalostusstrategian mukaan Kennelliitto tarvittaessa voi puuttua rodun jalostukseen eläinten hyvinvointilain ja sen asetuksien asettamien ehtojen mukaisesti. Tästä syystä Kennelliiton hallitus päätti, että jos rodulla ei ole voimassaolevaa JTO:ta, on se laadittava niin, että se on toimitettu Kennelliittoon esitarkastettavaksi viimeistään 31.12.2024. Jos rotujärjestö ei ole toimittanut tähän mennessä JTO-esitystä, laatii Kennelliitto sen rodulle. Rotujärjestö vastaa tällöin aiheutuneista kustannuksista.

Lisätiedot:
jalostusposti@kennelliitto.fi

Uusi rotuyhdistys

Kennelliiton hallitus hyväksyi Skotlanninhirvikoirat ry:n rotuyhdistyshakemuksen.

Uudet jäsenyhdistykset

Kennelliiton hallitus hyväksyi jäsenikseen seuraavat yhdistykset:

Kokkosen Erä ry, Mäntyharju

Shepherds Without Borders ry, Loppi

Saunavaaran Erästäjät ry, Pelkosenniemi