Kennelliiton hallitus hyväksyi kokouksessaan 27.5.2022 päivitetyn ohjeen ja järjestämisohjeen käyttäytymisen jalostustarkastukselle. Ohjeissa on muutama merkittävä muutos nykyiseen käytäntöön verrattuna.

Osallistumisoikeus avataan kaikille roduille ilman vaatimusta voimassa olevasta Kennelliiton hyväksymästä ihanneprofiilista. Järjestävä taho voi kuitenkin edelleen rajoittaa tarkastukseen otettavia rotuja. Muutoksen vuoksi lisätään uusi tulosvaihtoehto ”hyväksytty”. Hyväksytyn tuloksen saa, kun rodulla on voimassa oleva ihanneprofiili. Ilman profiilia tulokseksi kirjataan suoritettu.

Muita merkittävämpiä muutoksia on virallisen alaikärajan laskeminen 24 kuukaudesta 18 kuukauteen ja se, että tarkastuksen järjestäjänä voi rotujärjestöjen, yhdistysten ja kerhojen lisäksi toimia jatkossa mikä tahansa Kennelliiton jäsenyhdistys.

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen tarkoituksena on kerätä jalostuksellisesti merkityksellistä tietoa koiran käyttäytymisestä suoritusohjeen määrittelemissä tilanteissa. Yksittäisen koiran jalostustarkastus antaa tietoa koiran ominaisuuksista ja mahdollistaa vertailun rodun muihin koiriin, rodun keskitasoon ja rodun jalostuksen tavoiteohjelmassa (JTO) määriteltyihin jalostustavoitteisiin. Rotujärjestö tai sen alainen yhdistys voi määritellä ja julkaista rodun ihanneprofiiliin.

Päivitetyt ohjeet tulevat voimaan 1.1.2023.

Päivitetyt ohjeet löytyvät täältä:

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen ohje

Käyttäytymisen jalostustarkastuksen järjestämisohje