Rekisteröityjen rotukoirien kasvattajat rekisteröivät aina myymänsä koiranpennut Suomen Kennelliiton koirarekisteriin. Kevät on usein pennutusten aikaa, jolloin myös pentuerekisteröinnit ovat ajankohtaisia. Kasvattaja, nappaa tästä itsellesi muistiin asiat, jotka sinun tulee ottaa rekisteröinnissä huomioon.

Rekisteröinnin ensimmäinen vaihe on pentueilmoitus

Pentue rekisteröidään kasvattajan tekemän pentueilmoituksen perusteella, jossa koirankasvattaja ilmoittaa syntyneestä pentueesta, jonka hän haluaa rekisteröitäväksi Kennelliittoon. Kasvattaja on yleensä pentujen emän omistaja, mutta omistaja voi myös luovuttaa jalostusoikeuden toiselle henkilölle. Jalostusoikeuden siirron voi tehdä Omakoirassa tai tällä lomakkeella.

Pentueilmoitus on tehtävä neljän kuukauden sisällä pentujen syntymästä ja koko pentue on ilmoitettava rekisteriin samanaikaisesti. Huomaathan, että Kennelliiton koirarekisteri ei ole viranomaisrekisteri, eikä se korvaa Ruokaviraston rekisteriä. Pentueilmoitukseen sisältyy myös astutustodistus, jonka pentueen isän omistaja vahvistaa allekirjoituksellaan tai vaihtoehtoisesti hyväksyy pentueen Omakoirassa, jos hän on Kennelliiton jäsen. Pentueen isän omistaja / omistajat voi hyväksyä pentueen myös tällä lomakkeella. Kaikilta omistajilta vaaditaan hyväksyntä.
 

Rekisteröinti on helppoa sähköisesti Omakoira-palvelussa

Kasvattaja voi tehdä sähköisen pentuerekisteröinnin Kennelliiton Omakoira-palvelun kautta. Sähköisen palvelun käyttö kannattaa, sillä se nopeuttaa rekisteröintiä. Vaihtoehtoisesti voit myös tehdä pentueilmoituksen tällä lomakkeella ja toimittaa sen Kennelliittoon postitse.

Rekisteröintidokumenttien postitus tapahtuu osoitteeseen Suomen Kennelliitto c/o Showlink Oy, PL 20, 79101 Leppävirta

Mikäli tuot tai noudat dokumentit fyysisesti, osoitteet ovat Showlink Oy / Kievarinkatu 4, Leppävirta (avoinna arkisin 8–16) tai Showlink Oy / Lanttikatu 2, Espoo (avoinna arkisin 9–17).

Rekisteröintidokumentteja ei saa postittaa tuonti- tai nouto-osoitteisiin.


Rekisteröinnin jälkeen pentujen sukutaulut sekä terveys-, koe- ja näyttelytulokset ovat luettavissa kaikille avoimesta tietokannasta, jalostustietojärjestelmästä. Kasvattaja antaa rekisteritodistuksen pennun ostajalle. Rekisteritodistus sisältää rotukoiran tiedot sekä sukutaulun ja toimii myös vakuutena siitä, että pentue täyttää Suomen Kennelliiton rekisteröintimääräykset.
 

Muistathan myös nämä

Kasvattajan tulee olla 18 vuotta täyttänyt ja hänellä tulee olla vakituinen asuinpaikka Suomessa. Kasvattajiksi voidaan merkitä enintään kolme henkilöä. Jos pentueen vanhemmille on ilmoitettu useampia omistajia, tarvitaan rekisteröintiin kaikkien omistajien hyväksyntä. Varmista jo etukäteen, että nartun ja uroksen omistajatiedot ovat Kennelliiton rekisterissä ajan tasalla. Näin mahdolliset omistajamuutokset eivät viivytä pentujen rekisteröintiä.

Sekä vanhempien että pentujen tulee olla tunnistusmerkittyjä. Tunnistusmerkintöjä tekevät eläinlääkärit sekä Kennelliiton tunnistusmerkitsijät. Pentueen isällä tulee olla normaalit kivekset. Tieto normaaleista kiveksistä tallentuu urokselle automaattisesti sen saadessa palkinnon virallisesta näyttelystä tai suorittaessa Kennelliiton ulkomuodon jalostustarkastuksen. Jos urokselle ei ole aiemmin merkitty jalostustietojärjestelmään tietoa normaaleista kiveksistä, tulee mukaan liittää eläinlääkärin antama kivestodistus. Pentueen isän tulee olla todistuksen antohetkellä vähintään yhdeksän kuukauden ikäinen.

Nartulla saa olla enintään viisi pentuetta ja sen saa astuttaa aikaisintaan 18 kuukauden iässä. Pentueiden syntymien välisen ajan tulee olla vähintään 10 kuukautta. Huomioi myös aina rotusi perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelman (PEVISA) ehdot.
 

Lue lisää