Kahdeksan suuren eurooppalaisen kennelliiton edustajat kokoontuivat Italiassa koirien terveyttä ja hyvinvointia edistävän yhteistyön merkeissä. Tapaaminen oli jatkoa viime syksynä Hollannissa alkaneelle yhteistyölle.

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja Esa Kukkonen ja toiminnanjohtaja Markku Mähönen osallistuivat yhteistyökokoukseen Milanossa 15.–16. helmikuuta. Mukana kokouksessa olivat Suomen ja isäntämaa Italian kennelliittojen edustajien lisäksi edustajat Hollannin, Norjan, Ranskan, Ruotsin, Saksan ja Tanskan kennelliitoista.

FCI-maiden kokous Milanossa 2023
Kuvassa vasemmalta oikealle: Ruotsin kennelliiton puheenjohtaja Thomas Uneholt, Tanskan kennelliiton puheenjohtaja Jørgen Hindse, Italian kennelliiton puheenjohtaja Dino Muti, Esa Kukkonen ja Norjan kennelliiton puheenjohtaja Tom Øystein Martinsen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kokouksessa käytiin läpi osallistujamaiden kennelliittojen tilannetta ja ajankohtaisia asioita. Lisäksi keskusteltiin siitä, miten kennelliitot voivat jakaa koirien terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tietoa toiselleen ja miten kennelliitot voivat tehdä vaikuttamistyötä Euroopassa.

Isäntämaa Italia esitteli omia tietojärjestelmiään ja koirarekisteriään. Italiassa rekisteröidään vuosittain noin 200 000 koiraa. Käytössä on edistynyt tietojärjestelmä, johon kaikki keskeinen näyttely-, koe- ja kilpailu- sekä terveystieto koirista on koottu verkossa avoimesti selattavaan koirarekisteriin. Kasvattajille on käytössä järjestelmässä näkyvä sertifikaatti, joka osoittaa, että he tekevät vastuuntuntoista työtä kennelliiton kasvattajina. Siis hyvin samantyyppisiä asioita kuin meillä Suomessakin.

Kansanedustaja, entinen ministeri Vittoria Brambilla vieraili tapaamisessa kertomassa Italian lainsäädännöstä ja siitä, miten maan kennelliiton toiminta päätyi valtiojohtoiseksi. Rotukoirien asema maassa on hyvä, ja kaikki ovat tyytyväisiä tilanteeseen, hän totesi.

- Kokouksessa ei tehty varsinaisia päätöksiä, mutta oli hyvä tavata muiden kennelliittojen edustajia ja keskustella ajankohtaisista asioista, kertoo Esa Kukkonen.

Yksi tärkeä päätös kokouksessa kuitenkin tehtiin. Yhteistyökennelliitot kokoontuvat seuraavan kerran 6.–7. syyskuuta. Tällä kertaa kokouksen isäntämaana on Suomi.


Lisätiedot:

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 548 2682