Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 18.8.2022 Jussi Liimataisen kaikkien rotujen tuomariksi.

Liimatainen täyttää voimassa olevan ulkomuotouomareiden koulutus- ja pätevöimisohjeen vaatimukset kaikkien rotujen tuomaripätevyydelle. Liimataisella oli entuudestaan arvosteluoikeudet ryhmiin 3, 4, 5, 7, 8, 9 ja 10. Lisäksi hänellä oli arvosteluoikeudet noin puoleen muiden ryhmien roduista, joihin sisältyvät kaikkien rotujen tuomareilta vaadittavat rodut. Liimatainen on pätevöity ulkomuototuomariksi 19.4.2010.

Kaikkien rotujen tuomarin pätevöimisessä painotetaan ensisijaisesti tuomarin kynologisia tietoja ja pätevyyttä, kiinnostusta kynologiaan sekä siihen liittyvän tiedon hankkimista ja ylläpitämistä kaikista roduista, moitteetonta tuomarityöskentelyä ja käyttäytymistä kaikissa tilanteissa. Tuomarilla tulee olla kansallista ja kansainvälistä kokemusta tuomarityöskentelystä.