Jalostuksen tavoiteohjelmia eli JTO:ita laativien kannattaa tutustua tarkkaan ohjeisiin jalostuksen tavoiteohjelmien tekemisestä. Ohjeistus helpottaa JTO:n laatimista ja nopeuttaa sen hyväksymistä Kennelliitossa.

JTO on laadittava kaikille roduille, joiden viimeisen viiden vuoden rekisteröintimäärä ylittää 50. Se on laadittava myös aina roduille, jotka ovat mukana perinnöllisten vikojen ja sairauksien vastustamisohjelmassa eli PEVISAssa.

JTO:ssa kuvataan rodun tausta ja aiemmat jalostustoimenpiteet, määritellään rodun senhetkinen tila kotimaassa ja mahdollisuuksien mukaan ulkomailla sekä määritellään rodun jalostuksen strategiset tavoitteet ja toimintaohjelma tavoitteiden toteuttamiseksi.

JTO on parhaimmillaan kattava tietopaketti rodun historiasta, rodun tilanteesta sen kotimaassa ja muissa maissa, rodun luonteesta ja sen terveydestä. JTO:sta löytyy yhteenveto rodun aiemmista jalostussuunnitelmasta sekä määritelmä rodun jalostuksen strategisiksi tavoitteiksi ja toimintaohjelma tavoitteiden toteuttamiseksi.

JTO laaditaan Kennelliiton mallirunkoa noudattaen. Suuri- ja harvalukuisille roduille (alle 250 rekisteröintiä viimeisten viiden vuoden aikana) on olemassa omat JTO-mallirungot.

JTO on aina hyväksyttävä yhdistyksen kokouksessa ennen kuin rotujärjestö voi hyväksyä sen

JTO tai sen merkittävät muutokset on käsiteltävä yhdistyksen yleisessä kokouksessa. JTO voidaan esittää Kennelliitolle hyväksyttäväksi joko yleisen kokouksen jälkeen, tai se voidaan uuden ohjeen mukaan ennakkotarkastaa Kennelliitossa ennen yhdistyksen yleistä kokousta. Jos rodulla on rotuyhdistys, on JTO hyväksyttävä rotuyhdistyksen yleisessä kokouksessa ennen kuin rotujärjestö voi hyväksyä sen. Myös rotuyhdistyksen kohdalla voidaan käyttää ennakkotarkastusmenettelyä.

Rotujärjestö tai -yhdistys voi lähettää suunnittelemansa JTO:n Kennelliittoon ennakkotarkastusta varten vähintään viisi kuukautta ennen sen käsittelyä yhdistyksen yleisessä vuosikokouksessa. Ennakkotarkastuksessa JTO:sta annetaan kommentit ja mahdolliset muutosehdotukset. Rotujärjestön tai -yhdistyksen on hyväksyttävä tai annettava vastineensa mahdollisiin muutosehdotuksiin kuukauden sisällä tiedonannosta. Ennakkotarkastetun JTO:n hyväksyminen tulee voimaan, kun yhdistyksen yleisen kokouksen pöytäkirjanote on toimitettu Kennelliittoon. Jatkokäsittelyä Kennelliitossa ei siis enää tämän jälkeen tarvita.

Jos muutosehdotuksista ei päästä yksimielisyyteen, voidaan JTO käsitellä yhdistyksen yleisessä kokouksessa normaalilla menettelyllä ja lähettää hyväksyttäväksi Kennelliittoon.

JTO hyväksytään viideksi vuodeksi kerrallaan

Kun JTO on hyväksyttävänä ensimmäistä kertaa Kennelliitossa, käydään ohjelma kokonaisuudessaan läpi. Ohjelma on kerrallaan voimassa korkeintaan viisi vuotta. JTO:n voimassaolon päättyessä rotujärjestö päivittää ohjelman Kennelliiton ohjeiden mukaan. Jos ohjelmaan ei tehdä muita muutoksia, sitä ei tarvitse käsitellä rotuyhdistyksen yleisessä kokouksessa. Päivitetystä ohjelmasta lähetetään Kennelliittoon ainoastaan ohjelman tiivistelmä.

Koko JTO tarkistetaan kymmenen vuoden välein. Tarvittaessa JTO:n voi uusia kokonaan koska tahansa. Silloin uusittu ohjelma täytyy hyväksyttää rotuyhdistyksen yleisessä kokouksessa ja Kennelliitossa. Uusittu ohjelma voidaan myös ennakkotarkastaa.

Lisätiedot:

jalostusposti@kennelliitto.fi

Downloadable file
Ohje jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten rotuyhdistykset ja -järjestöt laativat rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), mikä on ohjelman hyväksymisprosessi, ja miten ohjelma päivitetään. Voimassa 1.1.2021 alkaen.
Päivitetty
Ohje jalostuksen tavoiteohjelman (JTO) laatimisesta
Ohjeessa määritellään JTO:n hyväksymisjärjestys, vastuut ja velvollisuudet, aikataulut sekä menettelytavat JTO:n laatimisessa ja päivittämisessä sekä JTO:sta tiedottamisessa.
Ks. myös jalostuksen tavoiteohjelman mallirungot suuri- ja harvalukuisille roduille sekä jalostuksen tavoiteohjelman täytettävät pohjat.
Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Päivitetty
Muut versiot
Ohje jalostuksen tavoiteohjelman laatimisesta
Tässä ohjeessa kerrotaan, miten rotuyhdistykset ja -järjestöt laativat rodun jalostuksen tavoiteohjelman (JTO), mikä on ohjelman hyväksymisprosessi, ja miten ohjelma päivitetään.
Voimassa 1.1.2021 alkaen.
Päivitetty