Kennelliiton hallitus nimesi kokouksessaan 28.5.2021 Suomen Ajokoirajärjestö ry:n brasilianajokoiran rotujärjestöksi.

Kennelliiton rotumääritelmätyöryhmä esitti Suomen Ajokoirajärjestö ry:lle, että se ottaa brasilianajokoiran alaisuuteensa. Rotumääritelmätyöryhmä esitti myös, että rodun brazilian tracker suomenkieliseksi nimeksi tulisi brasilianajokoira. Työryhmä käsitteli myös rodun rotumääritelmän käännöksen Suomen Ajokoirajärjestö ry:n hallitukselle esitettäväksi.

Suomen Ajokoirajärjestö ry:n hallitus päätti kokouksessaan 23.3.2021 ottaa brasilianajokoiran alaisuuteensa. Ajokoirajärjestön hallitus hyväksyi rodun suomenkielisen nimen sekä rotumääritelmän käännöksen.