Tutkimusyhteistyön kautta myönnetyt avustukset

2023

 
Anna Boström, MSc, FT
6800 €
Välimuotoisen lanneristinikaman (LTV) kliininen, radiologinen, neurologinen ja toiminnallinen merkitys
Marjo Hytönen, dosentti, FT
4000 €
Suomenpystykorvien varhaisen kuurouden geneettisten tekijöiden tunnistaminen
Iida Niinikoski, ELL
3800 €
Sleep-disturbed breathing and response in dogs
Timo Serenius, MMT
5000 €
Saksanpaimenkoirien välimuotoisen lanneristinikaman (LTV-) aineiston käsittely
Meeri Silvasti
3400 €
Kirjallisuuskatsaus varhaisesta välilevyrappeumasta (intevertebral disc disease, IDD) ajankohtaisen tutkimustiedon pohjalta laadittuna (lisensiaattityö)
Kami Turunen, ELL
3000 €
Prevalence, welfare impacts and classification of pes varus deformity in the dachshund, jatkorahoitus
Sanna Viitanen, ELT
4000 €
Dreevereillä metsästyksen yhteydessä esiintyvä keuhkoödeemi-tutkimus, jatkorahoitus

2022

 
Paula Kuikka, ELK
5250 €
Koiran olkanivelen osteokondroosin diagnostiikka
Satu Pulkkinen, ELL
5600 €
Apinapinserin kyynärnivelen kasvuhäiriö – röntgen- ja tietokonetomografiatutkimus
Suomen Airedalenterrierit ry, jalostustoimikunta
1500 €
Airedalenterrierin PLN sairauden kartoitus Suomen populaatiossa
Kami Turunen, ELL
6900 €
Prevalence, welfare impacts and classification of pes varus deformity in the dachshund
Sanna Viitanen, ELT
6500 €
Dreevereillä metsästyksen yhteydessä esiintyvä keuhkoödeemi -tutkimus

2021

 
Vilma Reunanen, ELL 
5000 €
Välimuotoisen lanneristinikaman kliininen radiologinen, neurologinen ja toiminnallinen merkitys
Suomen Coton de Tuléar ry
3000 €
Kromosomissa 12 esiintyvän FGF4-retrogeenin yleisyys ja yhteys kalkkeutuneisiin välilevyihin coton de tuléareilla

2020

 
Sirkku Kouki, ELL
5800 €
Keuhkofibroosin taustasyiden kartoitus valkoisella länsiylämaan terrierillä
Sari Mölsä, ELT
8800 €
Kääpiösnautsereiden maksashuntin esiintyminen Suomessa ja seulonta
Elina Rautala, ELL
3875 €
Chiahuahua-rodun kallonaukileiden syntymekanismi ja merkitys
Lotta Ravaska
3800 €
Kennelliiton kuolinsyyaineiston käsittely
Suomen Ranskanbulldoggit ry
4000 €
Ranskanbulldoggien 12-FGF4 mutaatiotutkimus

 

Koirien terveystutkimusrahaston myöntämät avustukset

2022

 
Mimma Aromaa, ELL
5000 €
Apurahan väitöskirjan viimeistelyyn. Tutkimuksen tavoitteena on varmistaa BOAS-testin luotettavuutta useammalla rodulla ja kehittää sen laatua parempien yksilöiden valitsemiseksi jalostuskäyttöön.
Mohsen Hanifeh, DVM, DVSc, PhD
5000 €
Tutkimuksessa selvitetään, voisiko ulosteensiirrolla korvata antibioottien käyttöä koirilla, jotka kärsivät kroonisesta suolistosairaudesta AREsta.
Sirkku Kouki, ELL
4000 €
Koirien idiopaattisen keuhkofibroosin taudinkuvan ja syntysyyn selvittäminen.
 
Iida Niinikoski, ELL
2000 €
Tavoitteena on parantaa unihäiriöiden, kuten uniapnean, diagnosointimahdollisuuksia, saada lisätietoa unenaikaisten hengityshäiriöiden esiintymisestä ja mahdollisista hoitokeinoista sekä tutkia unenaikaisten hengityshäiriöiden yhteyttä elimistön hiljaiseen tulehdustilaan.
Kami Turunen, ELL
2000 €
Väitöskirjatutkimus, jossa kartoitetaan mäyräkoirien pes varus -kasvuhäiriön esiintyvyyttä ja tilan vaikutusta koirien elämään. Lisäksi pyritään luokittelemaan sairauden eri asteita, sekä kehittämään seulontatesti pes varuksen toteamiseksi.