Kennelliitto on antanut 3.1.2022 maa- ja metsätalousministeriölle lausunnon poikkeusluvalla sallittavasta suden metsästyksestä metsästysvuonna 2022–2023. Lausunnossaan Kennelliitto puoltaa ministeriön esittämää suden kannanhoidollista metsästystä.

Kennelliitto kannattaa kaikkia laillisia keinoja, joilla turvataan luonnossa liikkuminen ja metsästysharrastuksen jatkuminen koirien kera sekä muu koiratoiminta luonnossa. Näihin keinoihin kuuluu maa- ja metsätalousministeriön esittämä suden kannanhoidollinen metsästys, todetaan lausunnossa.

Metsästyskokeissa riski koiran ja suden kohtaamiselle on suuri

Lausunnossa painotetaan, että susi ja muut suurpedot kuuluvat, ja ovat aina kuuluneet suomalaiseen luontoon. Samalla on kuitenkin turvattava liikkuminen luonnossa ja ihmisten vapaa harrastaminen siellä, missä suurpetoja on. Luonnossa liikkumiseen kuuluu myös metsästys, jossa käytetään usein koiraa apuna.

Kotimaisista koiraroduista Suomen kansalliskoira suomenpystykorva, karjalankarhukoira ja suomenajokoira ovat metsästyskoirarotuja, joiden osalta niiden koulutus ja koetoiminta sekä metsästyskäyttö tulisi turvata rotujen elinvoimaisen kannan ylläpitämiseksi ja myös koirien käyttöominaisuuksien vaalimisessa.

Metsästyskokeissa ja koiria koulutettaessa riski koiran ja suden kohtaamiselle on suuri. Koe- tai koulutustapahtuma kestää yleensä pitkään, useita tunteja tai jopa koko päivän. Koira työskentelee tyypillisesti etäällä ohjaajastaan, jolloin ihmisen on mahdotonta puuttua välittömästi tapahtumiin.

Koirat ovat tärkeä apu, kun loukkaantunutta suurriistaa jäljitetään luonnosta. Riski koiran ja suden kohtaamiseen on myös vapaaehtoisessa pelastuskoiratoiminnassa.

Suurimmat koiravahingot aiheutuvat taajamien ja ihmisasumusten lähellä liikkuvista susista ja susilaumoista

Sudet ovat aiheuttaneet viime vuosina merkittäviä vahinkoja koirille. Vuonna 2020 sudet aiheuttivat 120 kpl (104 vuonna 2019) riistavahinkolain nojalla korvattavia kotieläinvahinkotapauksia. Vuonna 2021 sudet aiheuttivat 37 koiravahinkoa ja 1.1.-12.12.2022 välisenä aikana yhteensä 47.  Vuosina 2011–2020 susien tappamia tai vahingoittamia koiria oli kaikkiaan 409. Osa vahinkotapahtumista menee vakuutusyhtiöiden korvausten piiriin, eivätkä ne näy tilastoinnissa.

Useissa selvityksissä on todettu, että suurimmat vahingot aiheutuvat niistä susista ja susilaumoista, jotka liikkuvat taajamien ja ihmisasumusten lähellä. Suden kuuluu olla luonnostaan ihmisarka. Ihmisiä lähestyvät häirikkösudet on voitava poistaa, kuten Kennelliitto on aikaisemmissakin lausunnoissaan esittänyt.

Kennelliiton lausunto kokonaisuudessaan:

 

Lisätiedot:

Kennelliiton koe- ja kilpailutoimikunnan puheenjohtaja
Jukka Immonen
jukka.immonen@kennelliitto.fi
puh. 040 836 996

 

Kennelliiton hallituksen puheenjohtaja
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi
puh. 050 548 2682