Valionarvot

Kuvaaja: 
Rissa

Suomen muotovalion arvo

Vähintään kolme sertifikaattia näyttelystä Suomessa kolmelta eri tuomarilta. Vähintään yksi sertifikaateista on saatava koiran täytettyä 24 kk, riippumatta siitä missä luokassa koira on kilpaillut. Lisäksi tulevat mahdolliset rotukohtaiset koepalkintovaatimukset.

Ulkomaalaisessa rekisterissä olevan valionarvohakemuksen liitteeksi tulee liittää kopio rekisterikirjasta, kopiot jo myönnetyistä valionarvoista sekä käyttökokeesta todistus, mikäli rotu sellaisen vaatii.

Ulkomaalaiset valionarvotittelit (esim. EE MVA) saadaan koiran tietoihin toimittamalla kopio vahvistuksesta / diplomista Kennelliiton osoitteeseen tai sähköpostitse valiotatkennelliitto.fi tai faxilla (09) 8873 0302. Mukaan ei tarvitse liittää Kennelliiton valionarvohakemusta.

Ulkomaalaiset voittajatittelit (esim. EEV-07) saadaan toimittamalla arvostelukopio Kennelliiton osoitteeseen tai sähköpostitse valiotatkennelliitto.fi tai faxilla (09) 8873 0302. Mukaan ei tarvitse liittää Kennelliiton valionarvohakemusta.

Mikäli koirasta tulee kansainvälinen valio, tulee hakemukseen kirjata tarpeelliset näyttely- ja koetulokset. Hakemus kaavakkeena tulee käyttää FCI:n omaa kaavaketta mikä löytyy tältä sivulta. Sen voi täyttää ja tallentaa omalle tietokoneelle, josta sitten on helppo lähettää se sähköpostilla valiotatkennelliitto.fi-osoitteeseen.

Kun olette saaneet vahvistuksen FCI:ltä, siitä ei tarvitse erikseen lähettää kopiota toimistoon. FCI lähettää kopiot vahvistuksista suoraan valionarvovastaavalle.

Sähköinen valionarvohakemus Omakoiran kautta

Kennelliiton jäsenet voivat tehdä valionarvohakemuksen sähköisenä Omakoira-palvelussa. Samassa yhteydessä voit tilata halutessasi maksullisen kunniakirjan. Hakemuksen täyttäminen netissä on helppoa ja nopeaa. Omakoira-palvelun kautta voit hakea kuitenkin ainoastaan suomalaisia valionarvoja. Ulkomaalaiset valionarvotittelit saadaan koiran tietoihin toimittamalla kopio vahvistuksesta / diplomista Kennelliittoon.

Lisäksi Omakoiran kautta on mahdollista tulostaa englanninkielinen valionarvotodistus. Lue lisää Omakoirasta.

Valionarvoihin liittyvät säännöt ja hakemukset löydät sivulta Kennelliitto - Lomakkeet ja säännöt: Kokeisiin ja kilpailuihin liittyvät sekä näyttelyihin liittyvät