Längre handläggningstider under sommaren

 |  Koiran terveys, Terveystarkastukset

Vänligen observera att handläggningstiden för veterinärintyg för utställningar är 3–4 veckor under juni och juli månad, räknat från den dag intyget har kommit in till Kennelklubben. Avvikelser i handläggningstider kan också uppstå vid avläsning av röntgenbilder.

Telefontjänsten för hälsoundersökningar är öppet dagligen klockan 11–17, tfn (09) 8873 0341.

Du kan också kontakta oss per e-post terveystuloksetatkennelliitto.fi om ditt ärende gäller något av de följande:

  • registrering av undersökningsresultat
  • handläggning av röntgenbilder och -utlåtanden
  • handläggning av veterinärintyg
  • handläggning av besvär om röntgenutlåtanden
  • kontaktuppgifter för veterinärer
  • korrigering av undersökningsresultat