Anna Hielm-Björkman är docent i klinisk forskning på sällskapsdjur och hennes forskningsgrupp utför forskning kring coronahundar där det utreds hur hundarna identifierar COVID-19-sjukdomen hos människor. Vid gruppens preliminära undersökningar har det framgått att hundar kan identifiera en COVID-19-virusinfektion snabbt och till och med mer pålitligt än laboratorieprov.

På basis av de här preliminära undersökningsresultaten testas frivilliga ankommande passagerare på Helsingfors-Vanda flygplats till slutet av året om det möjligtvis finns personer bland dem som bär COVID-19-viruset. Testningen görs av passagerarnas svabbprov med hjälp av fyra coronahundar. Därtill finns det hela tiden forskning på gång som riktar sig till att hitta mer om vad hundar kan identifiera i proven.

Finska Kennelklubben stöder forskningen kring coronahundar så att man kan få tillräckligt med vetenskapliga bevis om hur övermäktigt hundens luktsinne är och främja auktoriseringen av coronahundverksamhetens status.

Även du kan stöda coronahundverksamheten genom att donera till Helsingfors universitets forskning kring coronahundar.

Du kan göra en donation via banköverföring: Nordea IBAN = FI15 1660 3001 0767 70, BIC = NDEAFIHH, fyll i meddelandefältet i banköverföringen: Kennelklubbens coronahundinsamling och dina kontaktuppgifter. Lägg till informationen i banköverförings anvisningarna "Mottagare: Helsingin yliopiston rahastot".


Tack för ditt stöd!

 

Helsingfors universitet har ett insamlingstillstånd RA / 2020/737 utfärdat av polisstyrelsen den 18 juni 2020, vilket gäller i hela landet utom Åland. De insamlade medlen kommer att användas för de uppgifter som avses i avsnitt 2 i universitetslagen (558/2009). Helsingfors universitet genomför själva samlingen.

Bild: Egil