En hundägare kan ansöka om panelbehandling endast om hunden har fått två från varandra avvikande officiella utlåtanden (diagnos först svårare, sedan lindrigare). Enligt Kennelklubbens instruktion för ärftliga ögonsjukdomar är det sämre resultatet (sjuk) som gäller av hundens ögonutlåtanden som avviker från varandra. Utlåtandet sjuk kan upphävas endast av Finska Kennelklubbens ögonpanel. Panelundersökningen utförs av tre befullmäktigade ögonveterinärer.

Ägaren bör anhålla skriftligt om att hunden undersöks i panelen. Kennelklubben och ögonveterinärerna beslutar vilka hundar godkänns till panelen. Vid beslutet iakttas det rasspecifika PEVISA-programmet avseende motarbetning av ögonsjukdomar samt hur stor betydelse den gällande diagnosen har för hundens avelsbruk. Bifynd som saknar betydelse för hunden utgör fall som inte prioriteras. Utlåtanden på en del medfödda utvecklingsstörningar kan inte upphävas av panelen efter att hunden har uppnått en viss ålder (t.ex. CRD/CH). Inte heller diagnoser avseende sjukdomar som med hjälp av behandlingsåtgärder kan göras symptomfria kan upphävas av panelen. Det finns ett begränsat antal platser i panelen.

Ägaren till en hund som godkänts till panelen ska betala en handläggningsavgift på 42 euro före panelen. Instruktioner för betalning av handläggningsavgiften skickas till ägaren i samband med information om att hunden har godkänts till panelen.  Handläggningsavgiften återbetalas inte.

Anmälningar senast fredag 20.3 till sekreteraren för Finska Kennelklubbens arbetsgrupp för ögonsjukdomar Päivi Rantasalo, adressen Finska Kennelklubben, Kamrersvägen 8, 02770 Esbo. Anmälan kan också göras per e-post till adressen paivi.rantasalo@kennelliitto.fi. Ägarens e-postadress ska bifogas till anmälan. Kennelklubben kontaktar ägarna efter att anmälningstiden gått ut (kontakt sker främst via e-post).

Tidigare inkomna ansökningar om panelbehandling beaktas.

Anvisningar för betalning av handläggningsavgiften meddelas till ägaren av en hund som antagits till panelen. Hundarna kommer på plats enligt en anpassad tidtabell och ägaren meddelas en noggrannare ankomsttid före panelen.

 

Korrigering av resultatet suspekt

Enligt instruktionen för ärftliga ögonsjukdomar:

Om hunden har ett gällande suspekt-resultat, borde diagnosen bekräftas genom att hunden undersöks på nytt efter rekommenderad tid.  Ifall ögonveterinären därvid konstaterar att hunden har respektive sjukdom, gäller detta utlåtande om inte en panelundersökning förenlig med punkt 4.1 ändrar det.

Diagnosen suspekt kan ändras till frisk antingen genom panelundersökning eller genom att ögonveterinären efter minst ett år efter diagnosen suspekt konstaterar hunden vara frisk avseende respektive sjukdom. Diagnoser avseende sjukdomar som kan göras symptomfria med hjälp av behandling kan emellertid inte korrigeras.

Det korrigerade utlåtandet frisk gäller om det inte upphävs av en ny undersökning.

I praktiken ska det ha gått minst ett år sedan hunden erhöll utlåtandet suspekt innan hunden godkänns till panelen (tillräcklig uppföljningstid för att se hur förändringarna utvecklas).