Kennelklubbens nya uppfödarförbindelse trädde i kraft 1.1.2022. Övergångsperioden för undertecknande av den nya uppfödarförbindelsen upphör 31.5.2022. Före det bör även de uppfödare som undertecknat den gamla uppfödarförbindelsen underteckna den nya uppfödarförbindelsen. Genom uppfödarförbindelsen förbinder sig uppfödaren att i sitt uppfödningsarbete iaktta principer som fastställts av Kennelklubben, som samtidigt utgör en förutsättning för att bli beviljad kennelnamn.

Det smidigaste sättet att underteckna uppfödarförbindelsen är att göra det elektroniskt via Omakoira-tjänsten.  Du kan underteckna uppfödarförbindelsen på Omakoira-tjänsten genom att välja ”Mina uppgifter” i huvudmenyn och därefter ”Uppfödarförbindelse” i menyn till vänster. Bekanta dig därefter med villkoren i uppfödarförbindelsen, kryssa för ”Jag godkänner villkoren i uppfödarförbindelsen och bekräftar att jag binder mig vid dem”. Klicka sedan på ”Jag godkänner villkoren”.

Uppfödarförbindelse kan ingås även genom att skicka en ifylld uppfödarförbindelse till Showlink. Blanketten finns här.