Finska Kennelklubbens styrelse har beslutat att förlänga utställnings-, tävlings- och provförbudet för hundar boende i Norge till 30.9.2019. Förbudet gäller samtliga evenemang underställda Finska Kennelklubben. Situationen bedöms på nytt före utgången av september, vid behov även tidigare ifall ny information erhålls. Orsaken till förbudet är en allvarlig sjukdomsepidemi som drabbat hundar i Norge. 

Norsk Kennel Klub meddelade 16.9.2019 att på grund av den allvarliga sjukdomsepidemin som drabbat hundar i Norge har prov, tävlingar och hundutställningar i Norge ställts in fram till dess att norska myndigheter ger ny information om sjukdomssituationen. Norge skickar inga landslag till internationella värdetävlingar utomlands. Norsk Kennel Klub rekommenderar dessutom att norska hundägare inte deltar i hundevenemang utomlands. Norsk Kennel Klub står i tät dialog med landets veterinärmyndighet och situationen utreds.

Norska veterinärmyndigheter preciserade sina anvisningar om kontakt med andra hundar, varvid Norsk Kennel Klub beslutade den 17.9.2019 att tillåta arrangemang av vissa prov och tävlingar i landet. I enlighet med myndigheternas instruktioner är samtliga tillåtna prov och tävlingar sådana där kontakten mellan hundar kan begränsas.

Hundar som drabbats har lidit av blodig diarré, i några fall kräkningar och hundarnas allmäntillstånd har försämrats snabbt.

Finska Kennelklubben följer upp situationen och meddelar genast när ny information fås. Också Svenska Kennelklubben och Dansk Kennel Klub har beslutat att förlänga sina prov-, tävlings- och utställningsförbud för hundar boende i Norge till 30.9.2019.

Livsmedelsverket, som svarar för tillsynen över hundars hälsa och välbefinnande i Finland, har mottagit anmälningar om fall av blodig diarré i Finland, men inte i någon liknande, till en viss ort eller ett visst område koncentrerad anhopning.  Enligt Livsmedelsverket är blodig diarré en känd sjukdom i världen. De fall man stött på i Finland smittar inte från en hund till en annan. Sjukdomssituationen hos hundar i Finland är god. Motsvarande, smittsamma sjukdomsfall har inte heller rapporterats i Sverige eller i Danmark.

Information om situationen uppdateras på Norsk Kennel Klubs webbplats samt på Finska Kennelklubbens webbplats i artikeln Frågor och svar om sjukdomsfallen i Norge.

Information om tillsynen över djursjukdomar i Finland finns på Livsmedelsverkets webbplats.

 

För mera information

Harri Lehkonen, ordförande för Finska Kennelklubbens styrelse
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 329 2188

Nyheten har uppdaterats onsdagen 11.9.2019 med information om förlängt tävlingsförbud även i Danmark samt Livsmedelsverkets information om sjukdomssituationen i Finland.

Nyheten har uppdaterats tisdagen 17.9.2019 med statusinformation från Norsk Kennel Klub samt information om att prov-, tävlings- och utställningsförbudet för hundar boende i Norge fortsätter i Finland, Sverige och Danmark.

Nyheten har uppdaterats tisdagen 17.9.2019 kl. 16.10 med information om att Finska Kennelklubbens styrelse har beslutat att förlänga utställnings-, tävlings- och provförbudet för hundar boende i Norge till 30.9.2019.

Nyheten har uppdaterats osndagen 18.9.2019 med information om att Norsk Kennel Klub tillåter arrangemang av vissa prov och tävlingar i landet från och med 17.9.2019. Samtliga prov och tävlingar är sådana där kontakten mellan hundar kan begränsas.

Läs mera

suomenpystykorvanpentu
Frågor och svar om sjukdomsfallen i Norge Läs mera
Eläinlääkäri
Livsmedelsverket varnar hundägare för sjukdomen som dödat hundar i Norge Läs mera
suomenpystykorvanpentu
Hundar boende i Norge får inte delta i hundevenemang i Finland 7–8.9 Läs mera