På sitt möte 6.5.2021 granskade Kennelklubbens styrelse riktlinjerna den gett på grund av coronapandemin för innevarande år. För prov- och tävlingsverksamhetens del gäller riktlinjerna för undantagstider fram till 31.12.2021. Hundutställningar som planerats för innevarande år kan ställas in eller skjutas upp så att utställningen hålls senast 31.12.2021.

- Läget med coronapandemin börjar se bättre ut i Finland. Situationen kan dock ännu ändras under årets lopp. Genom de beslut som nu tagits klarlägger vi riktlinjerna för resten av året och ger våra aktörer en möjlighet att ändra sina planer på ett flexibelt sätt, konstaterar Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.

I all verksamhet som är underställd Finska Kennelklubben iakttas de riktlinjer som Finlands regering, Institutet för hälsa och välfärd THL, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt regionförvaltningsverken har gett. Kennelklubbens styrelse granskar sina beslut vid behov, om läget så fordrar.

Hundutställningar planerade att äga rum i år kan ställas in eller skjutas upp till en senare tidpunkt under 2021

Om utställningsarrangörer så önskar kan de välja att ställa in eller skjuta upp en utställning beviljad för år 2021. En utställning som skjuts upp bör arrangeras senast 31.12.2021. Kennelklubben ska meddelas om beslutet senast två månader före den angivna tidpunkten för utställningen. Säsongen för utomhusutställningar pågår i år undantagsvis fram till 31.10.2021.

Antalet hundar på utställningen kan begränsas genom beslut av utställningsbestyrelsen. Kennelklubben bör meddelas om beslutet två månader före tidpunkten för utställningen och beslutet bör offentliggöras i Kennelklubbens eventkalender och på utställningens webbplats. Om anmälan till utställningen öppnas tidigare än två månader före utställningen kan begränsningen av antalet hundar göras i samband med detta. Styrelsens beslut gäller fram till 31.12.2021.

Ansökningstiden för prov, tävlingar och tester fortfarande två veckor under undantagstider

På grund av undantagsläget kan en förkortad ansökningstid på två veckor tillämpas fram till 31.12.2021 vid anhållan om kurser, prov, tävlingar och tester.

Utställningsresultat krävs inte för deltagande i prov, tävlingar och tester under 2021

En hund kan fram till 31.12.2021 undantagsvis delta utan utställningsresultat i sådana prov, tävlingar eller tester där utställningsresultat är ett krav för deltagande.

Inga landslag utomlands före slutet av juni månad 2021

Finska Kennelklubben arrangerar inga internationella värdeprov och -tävlingar och inga nordiska landskamper och mästerskap före 30.6.2021 och sänder inga landslag till dessa evenemang. Kennelklubbens styrelse gör en ny bedömning av situationen på sitt möte i juni.

Domare och funktionärer kan lämna återbud för deltagande i evenemang år 2021 utan konsekvenser

 

Exteriördomare, domare för prov, tävlingar och tester samt funktionärer på dessa evenemang kan, om de önskar, lämna återbud för sina tjänsteuppdrag utan konsekvenser fram till 31.12.2021. Hur man går till väga med eventuella kostnader som redan uppstått ska man komma överens om med evenemangets arrangör.

Kennelklubben kan arrangera egna evenemang i mån av möjlighet

Kennelklubben kan efter eget omdöme, med iakttagande av hälsosäkerhet och inom ramen för myndighetsdirektiv och -föreskrifter, arrangera egna evenemang. Kenneldistrikt, specialklubbar och andra medlemsorganisationer eller föreningar i Kennelklubben beslutar själva hur de går till väga med sina evenemang, med iakttagande av myndighetsföreskrifter och -rekommendationer.

Också utbildningar, kurser och möten kan arrangeras inom ramen för myndighetsföreskrifter och -rekommendationer. Kennelklubbens styrelse har gett kansliet fullmakt att godkänna eventuella utbildningsevenemang som sker på distans, även om dessa avviker från Kennelklubbens direktiv och bestämmelser. Beslutet gäller fram till 31.12.2021.

Kompis- och läshundbesök kan göras i mån av möjlighet

Kompis- och läshundbesök kan göras med eftertanke och inom ramen för myndighetsdirektiv och -föreskrifter samt med hänsyn till de krav som ställs på hälsosäkerhet. Som frivilliga aktörer beslutar kompis- och läshundförarna själva om de deltar i verksamheten eller inte. 

För mera information:

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
tfn 050 329 2188
harri.lehkonen@kennelliitto.fi

Ordförande för utställnings- och domarkommittén
Kimmo Mustonen
tfn 0400 914 423
kimmo.mustonen@kennelliitto.fi

Ordförande för prov- och tävlingskommittén
Esa Kukkonen
tfn 044 364 2271

eok@esakukkonen.fi

Ordförande för kompishundarbetsgruppen
Vesa Lehtonen
tfn 050 599 9838
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi

 

Läs mera

Nainen ja koira näyttelyssä
Kennelklubbens styrelse beslutade om riktlinjer för verksamheten på våren under coronapandemiläget Läs mera
Karjalankarhukoira_TuomoTurunen
Myndighetsrekommendationer och -föreskrifter bör iakttas vid prov, tävlingar och tester under coronapandemin Läs mera