För registrering till Kennelklubbens Omakoira-tjänst behövs personliga bankkoder. I och med den nya lagstiftningen är Tupas-identifieringen, som tagits fram av finska banker, inte längre tillräcklig, utan lagen kräver en starkare elektronisk identifiering.

Vi beklagar situationen, som vi tyvärr inte kan råda över. En ersättande identifieringsmetod för Omakoira-tjänsten tas i bruk snarast möjligt, då de sista testerna för att säkerställa metodens funktionalitet har genomförts. Vi informerar om situationen när vi vet mera om den.