Du kan besöka tjänsterna som länkats till webbplatsen via de direkta adresserna för dessa.

Du kan logga in på Omakoira-tjänsten på adressen:

https://omakoira.kennelliitto.fi/jasentiedot/login.aspx

Avelsdatasystemet finns på adressen:

https://jalostus.kennelliitto.fi/frmEtusivu.aspx?FCI=0

Kennelklubbens eventkalender finns på adressen:

https://tapahtumakalenteri.kennelliitto.fi/frmTapahtumakalenteri.aspx?Lang=FIN

Showlinks tjänster, så som utställningsanmälan och resultattjänsten, fungerar normalt.

Vi beklagar eventuella olägenheter som avbrottet medför. Målet med uppdateringen är att våra centrala tjänster ska hittas bättre på vår webbplats.