Showlinks kontor i Esbo är öppet endast onsdagar fram till slutet av år 2020.

Inlämning och avhämtning av registreringsbevis till och från Showlinks kontor i Esbo är möjligt endast onsdagar 9–17. Också Showlinks butik som finns i anslutning till kontoret i Esbo är öppet endast onsdagar. Avhämtningar av färdiga beställningar på andra dagar är möjligt endast enligt separat överenskommelse. Telefonrådgivningen betjänar normalt.

Showlinks kontor i Leppävirta har öppet mån.–fre. klockan 9–17 och alla funktioner där fortgår som vanligt. Vi önskar emellertid att ärenden uträttas på webben och med hjälp av Finska Kennelklubbens medlemstjänst Omakoira.

Webbutiken ShowlinkShop tjänstgör normalt. Samtliga beställningar postas enligt normal tidtabell.