Om fler än en ägare registreras till hunden i samband med ägaranmälan, görs ägaranmälan i Omakoira-tjänsten eller per post.

I september tillades en QR-kod till registreringsbevisets del för ägaranmälan. Om det inte finns en QR-kod i ägaranmälan, görs ägaranmälan i Omakoira-mobilappen för hand genom att välja ”Lisää käsin”. Vid användning av funktionen ”Lisää käsin” behövs en fullmaktsnyckel som finns i registreringsbevisets del för ägaranmälan eller i ägarintyget.

Omakoira lisää koira

 

Omakoira QR-koodi

Id-märkningar kan sparas via mobilen

En id-märkare kan nu spara id-märkningar för valpkullar eller enskilda hundar till Kennelklubbens hundregister via Omakoira-mobilappen. Id-märkningen kan antingen fotograferas med mobilen eller pekplattan via appen eller skrivas in för hand. En separat instruktion för id-märkare har utarbetats och den skickas per e-post.

Omakoira tunnistusmerkintä

Omakoira-mobilappen är tills vidare endast tillgänglig på finska.

För ytterligare information, kontakta oss per e-post till omakoira@kennelliitto.fi.