lapinporokoiran pentu juoksee kukkaniityllä
Bekanta dig med specialklubbar, rasföreningar och grenförbund
Specialklubbar och rasföreningar samlar ihop vänner av sina respektive hundraser i syfte att utveckla rasen och hundsporten med den. Hundsporten agility har sin egen grenförbund.

En expert inom hundsektorn

Finska Kennelklubben ry. är Nordens äldsta hundorganisation. Om vi ser på antalet medlemmar är vi en av de största hundorganisationerna i världen. Som ledande expertorgan samlar vi och delar vi ut information gällande hundar. Vi har en aktiv interaktion med olika intressentgrupper, följer med lagstiftningen samt driver hundars och hundägarnas intressen både nationellt och internationellt.