mäyräkoira ja koiramme

Tidskriften Koiramme även digitalt

Tidskriften Koiramme är ett infopaket om hundar och utkommer med tio nummer per år. Den är en av Kennelklubbens synligaste medlemsförmåner. Du kan läsa Koiramme i form av en papperstidning eller som digital version.
koiramuseo kuvitus

Kennelstiftelsens Hundmuseum

Finlands Hundmuseum drivs av Finlands Kennelstiftelse. På Hundmuseets webbutställning kan du bekanta dig med den finska hundsportens historia. Samlingarna presenteras på ett intressant sätt i form av bilder på föremål, fotografier och berättelser.
suurleiri2017_minnamariajämsä_420x590

Verksamhet för ungdomar

Finska Kennelklubben arrangerar mångsidig verksamhet för unga hundvänner. Vi har ca 3 000 ungdomsmedlemmar som vi stödjer och uppmuntrar i olika former av hundsport. Kom med i verksamheten!
lapinporokoiran pentu juoksee kukkaniityllä
Bekanta dig med specialklubbar, rasföreningar och grenförbund
Specialklubbar och rasföreningar samlar ihop vänner av sina respektive hundraser i syfte att utveckla rasen och hundsporten med den. Hundsporten agility har sin egen grenförbund.

En expert inom hundsektorn

Finska Kennelklubben ry. är Nordens äldsta hundorganisation. Om vi ser på antalet medlemmar är vi en av de största hundorganisationerna i världen. Som ledande expertorgan samlar vi och delar vi ut information gällande hundar. Vi har en aktiv interaktion med olika intressentgrupper, följer med lagstiftningen samt driver hundars och hundägarnas intressen både nationellt och internationellt.