Vi rekommenderar att veterinärkliniker redan i samband med tidsbokning påminner hundägare om att göra remiss på förhand. Detta underlättar och snabbar upp processen också på kliniken.

Veterinärer registrerar sig som användare av Omakoira-tjänsten antingen med det egna medlemsnumret eller med veterinärnumret och egna bankkoder. Veterinärkliniker får klinikspecifika användarkoder genom att begära om dessa per e-post omakoira@kennelliitto.fi.

Rätt att använda tjänsten

Du behöver inte vara medlem i Kennelklubben för att kunna använda veterinärsidorna. Om användaren är medlem i Kennelklubben, kopplas funktionerna till medlemsnumret. Då behöver man inte komma ihåg flera användarkoder.

Varje veterinär har automatiskt rätt att använda Omakoira-tjänsten. Du kan använda tjänsten genom att först registrera dig som användare med dina personliga bankkoder eller mobil-ID samt med ditt veterinärnummer.

På tjänsten kan man också uppdatera uppgifter som gäller veterinärkliniken. Uppgifter som kan uppdateras är exempelvis klinikens kontaktuppgifter samt anställda där. Ansvarspersonen på veterinärkliniken kan be om att få admin-koder till tjänsten genom att kontakta omakoira@kennelliitto.fi.

Med admin-koder kan ansvarspersonen ge t.ex. klinikens smådjursskötare uppdaterarrättigheter, varvid de kan uppdatera klinikens uppgifter med sina egna användarkoder samt spara ovan nämnda remisser och utlåtanden på veterinärers vägnar. Det rekommenderas emellertid att admin-koderna används endast i början, då uppdaterarrättigheter tilldelas den första personen. Admin-koderna behövs nödvändigtvis inte längre efter det.

Digitala röntgenbilder

Via Omakoira kan du skicka röntgenbilder av höftleder, armbågsleder och rygg till Kennelklubben för officiell avläsning. Du börjar en ny remiss genom att först mata in hundens registernummer. Om ägaren har beställt en elektronisk remiss på förhand, öppnas uppgifter om den på skärmen. Om förhandsremiss inte har gjorts, skriv ägarens telefonnummer och/eller e-postadress. Ägaren skickas betalningsinstruktioner per textmeddelande och/eller e-post.

I tjänsten syns under respektive rubriker remisser som är på hälft och remisser som är under behandling i Kennelklubben. Remissen försvinner från tjänsten efter att bilderna har avlästs.

Id-märkningar

Genom att mata in tikens registernummer i tjänsten kan du se hundens valpkull och mata in id-märkningsuppgifterna för valparna. Det lönar sig att limma etiketterna också på blanketten för valpkullsanmälan och ta en kopia av den eller göra den i två exemplar. Det ena exemplaret ges åt uppfödaren och det andra blir hos dig för arkivering. Id-märkningen kan enkelt sparas i tjänsten med en streckkodsläsare. Klicka först på fältet till vilket id-märkningen matas in och läs sedan streckkoden på etiketten med en streckkodsläsare. Vi rekommenderar streckkodsläsaren Finn-ID, som kan också läsa täta streckkoder.

Id-märkningen för en enskild hund kan också sparas elektroniskt i Omakoira-tjänsten. Du hittar funktionen med hundens registernummer. För FIX-registrering bör hundens ägare ha ett tillfälligt ärendenummer som har fåtts från Omakoira-tjänsten. Med numret hittar veterinären den hund id-märkningen sparas för.

Om valpkullsanmälan har gjorts på papper, finns valpkullen inte ännu i elektronisk format i Omakoira. I sådana fall ska du klistra chipetiketterna på blanketten för valpkullsanmälan samt skriva normala anteckningar på blanketten. Blanketten ges till uppfödaren, som skickar blanketten till Kennelklubben. Chipnumrorna sparas i samband med att valparna registreras. Också i detta fall lönar det sig för veterinären att ta en kopia på valpkullsanmälan för arkivering.

Registrering av vaccinationsuppgifter

Vaccinationsuppgifter kan sparas till hunden om ägaren har gett tillstånd för registrering av dessa uppgifter och tagit i bruk Omakoira-mobilappen, som är avsedd för Kennelklubbens medlemmar. Ägaren ska på förhand ge tillstånd för registrering av vaccinationsuppgifter i Omakoira-mobilappen. Vaccinationsuppgifter som visas i Omakoira-mobilappen betraktas som ett officiellt vaccinationsintyg på tävlingar, prov och utställningar i Finland.

Vaccinationsuppgifter kan registreras via Omakoira-tjänsten eller KliniQ-veterinärprogrammet. I samband med att hundägaren bokar tid för hundens vaccinering lönar det sig att fråga om ägaren önskar att vaccinationsuppgifterna sparas i Omakoira-mobilappen.