Regler och instruktioner

Alla teman
 • Alla teman
 • Kaikille roduille suunnatut kokeet ja kilpailut
 • Koiran hankinta
 • Koiran jalostus
 • Koiran terveys
 • Koirankasvatus
 • Koiranäyttelyt
 • Metsästyskoirakokeet
 • Nuorisotoiminta
 • Rodunomaiset kokeet ja kilpailut
Alla målgrupper
 • Alla målgrupper
 • För hundköpare
 • För hundägare
 • För medlemsföreningar
 • För uppfödare
 • För veterinärer
Sökfunktionen har uppdaterats, läs mer om ändringarna

Regler och instruktioner För hundägare

Downloadable file
Allmänna regler och beslut som gäller prov och tävlingar inom Kennelklubben
I detta dokument finns enskilda beslut som gäller prov, tävlingar och tester.
Uppdaterad 30.7.2019
Kennelliiton kokeita ja kilpailuita koskevat yleiset säännöt ja päätökset
Dokumentti sisältää Kennelliiton valtuuston ja hallituksen päättämät linjaukset kokeita, kilpailuja ja testejä koskevista päätöksiä. Viimeisin hallituksen päätös dokumenttiin on kirjattu kokouksesya 6.3.2020.
Uppdaterad
Allmänna regler och beslut som gäller prov och tävlingar inom Kennelklubben
I detta dokument finns enskilda beslut som gäller prov, tävlingar och tester.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Direktiv för hur man officiellt överklagar bedömningen i prov, tävling, mentaltest eller utställning. Direktiven gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad 23.7.2019
Ohje Kennelliiton muutoksenhakumenettelystä
Toimintaohje kokeen, kilpailun, luonnetestin tai näyttelyn tuomaroinnista tehtävän virallisen valituksen tekemistä varten. Ohje on voimassa 1.1.2007 alkaen.
Uppdaterad
Ändringssökande inom Finska Kennelklubben
Direktiv för hur man officiellt överklagar bedömningen i prov, tävling, mentaltest eller utställning. Direktiven gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad
Downloadable file
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Uppdaterad 30.5.2018
Antidopingsääntö
Eläinsuojelulain mukaan eläimen suorituskyvyn keinotekoinen kohottaminen, alentaminen tai ylläpitäminen lääkkeillä taikka muilla vastaavilla aineilla tai valmisteilla on kielletty. Tällä säännöllä ohjeistetaan, mikä määritellään dopingiksi Kennelliiton koiraharrastustapahtumissa ja miten dopingia valvotaan. Tämä sääntö on voimassa 1.1.2013 alkaen.
Uppdaterad
Antidopingreglemente
Enligt djurskyddslagen är det förbjudet att på ett konstlat sätt öka, minska eller upprätthålla ett djurs prestationsförmåga med läkemedel eller andra motsvarande substanser eller preparat. I dessa regler redogörs för vad som definieras som doping på Kennelklubbens hundsportevenemang och hur dopingövervakning genomförs. Reglementet gäller från 1.1.2013.
Uppdaterad
Anti-doping regulations
According to the Finnish Animal Welfare Act, increasing, reducing or maintaining the performance of an animal artificially by means of medicines or similar substances or preparations is prohibited. These guidelines define what is classified as doping in events held under the Finnish Kennel Club and how doping is controlled. The rules are valid as of 1.1.2013.
Uppdaterad
Downloadable file
Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Anvisningarna är avsedda för att förhindra spridningen av coronapandemin på Kennelklubbens evenemang. Anvisningarna gäller f.r.o.m. 1.8.2020 och kan ändras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi koiranäyttelyissä 1.8.2020 alkaen
Tämä ohjeistus on annettu näyttelynjärjestäjille koronapandemian ehkäisemikseksi Kennelliiton alaisissa näyttelyissä. Ohjeet ovat voimassa 1.8.2020 alkaen ja niitä tarkistetaan tarvittaessa.
Uppdaterad
Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Anvisningarna är avsedda för att förhindra spridningen av coronapandemin på Kennelklubbens evenemang. Anvisningarna gäller f.r.o.m. 1.8.2020 och kan ändras vid behov.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för undersökning av armbågsledsdysplasi (ED)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 1.10.2019
Armbu00e5gsledsdysplasiinstruktion
Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden ohje
Ohje kyynärnivelen kasvuhäiriöiden röntgenkuvauksesta ja luokituksesta. Voimassa alkaen 1.1.2021.
Uppdaterad
Instruktion för undersökning av armbågsledsdysplasi (ED)
Direktiv om röntgenundersökning och gradering av armbågsledsdysplasi (ED). Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Championatbestämmelser i Finland
Dokumentet innehåller regler för att uppnå finskt championat såväl i prov som på utställningar. Championatbestämmelserna gäller för tiden 1.1.2020–31.12.2020.
Uppdaterad 2.1.2020
Suomen valionarvonsäännöt
Dokumentti sisältää suomalaiset valionarvonsäännöt sekä koe- että näyttelypuolella. Valionarvosäännöt ovat voimassa 1.1.2020 - 31.12.2020.
Uppdaterad
Championatbestämmelser i Finland
Dokumentet innehåller regler för att uppnå finskt championat såväl i prov som på utställningar. Championatbestämmelserna gäller för tiden 1.1.2020–31.12.2020.
Uppdaterad
Finnish Champion Title Regulations 2020
Regulations for Finnish show and working champion titles. Valid from 1.1.2020 to 31.12.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för anmälningar om hundens beteende vid prov, tävlingar och utställningar samt behandling och följder av dessa
I direktiven redogörs för anmälan om hundens aggressiva beteende i prov, tävlingar och utställningar. Vidare redogörs för hur dessa anmälningar behandlas. Direktiven tar även fram vilka följder en hunds aggressiva beteende kan medfölja. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 23.10.2019
Ohje koiran käyttäytymisestä tehtävistä ilmoituksista
Ohjeessa kerrotaan, miten tehdään ilmoitus koiran vihaisesta käyttäytymisestä kokeissa, kilpailuissa ja näyttelyissä, ja miten ilmoiutksia käsitellään. Ohjeessa kerrotaan myös, millaisia seuraamuksia koiran vihaisesta käyttäytymisestä voi olla. Ohje on voimassa 20.8.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv för anmälningar om hundens beteende vid prov, tävlingar och utställningar samt behandling och följder av dessa
I direktiven redogörs för anmälan om hundens aggressiva beteende i prov, tävlingar och utställningar. Vidare redogörs för hur dessa anmälningar behandlas. Direktiven tar även fram vilka följder en hunds aggressiva beteende kan medfölja. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskapsprov
I direktiven redogörs för frågor som gäller arrangemang av och rätten att delta i distriktsmästerskapsprov. Direktiven gäller från 1.4.2020.
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelpiirien piirinmestaruuskokeiden järjestämisohje
Ohjeessa selvitetään piirimestaruuskokeiden järjestämiseen ja osallistumisoikeuteen liittyviä asioita. Ohje on voimassa 1.4.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om arrangemang av kenneldistriktens distriktsmästerskapsprov
I direktiven redogörs för frågor som gäller arrangemang av och rätten att delta i distriktsmästerskapsprov. Direktiven gäller från 1.4.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa evenemang. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs för anteckningen av resultaten och besvärsförfarandet.
Uppdaterad 12.2.2020
Ohje käyttäytymisen jalostustarkastukselle
Voimassa 1.1.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu käyttäytymisen jalostustarkstukseen osallistuvien koirien omistajille sekä tilaisuuden järjestäjille. Ohjeessa kerrotaan mm. mitkä ovat tarkastuksen järjestämistä koskevat vaatimukset ja osallistuvia koiria koskevat rajoitukset, määritellään tuloksen kirjaaminen ja kerrotaan valitusmenettely.
Uppdaterad
Direktiv om avelsgranskning av beteende
Gäller från 1.1.2020. Direktiven är avsedda för ägare av hundar som deltar i avelsgranskning av beteende samt för arrangörer av dessa evenemang. I direktiven redogörs bland annat för vilka krav som gäller för arrangemang av avelsgranskningar och hundar som deltar. Vidare redogörs för anteckningen av resultaten och besvärsförfarandet.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om begränsningar i prov beviljade av kenneldistrikt/Kennelklubben
I direktiven redogörs för grunderna för begränsningar i prov av olika slag. Direktiven gäller från 1.1.1996.
Uppdaterad 30.7.2019
Kennelpiirin/Kennelliiton myöntämien kokeiden rajoitusmääräykset
Ohjeessa on määritelty erilaisten kokeiden rajoitusperusteita. Ohje on voimassa 1.1.1996 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om begränsningar i prov beviljade av kenneldistrikt/Kennelklubben
I direktiven redogörs för grunderna för begränsningar i prov av olika slag. Direktiven gäller från 1.1.1996.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Se https://www.kennelliitto.fi/sv/blanketter/arrangering-av-gangtest-brakycefaliska-hundraser Direktiven trädde i kraft 15.12.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Kävelytestin suorittamisohje
Kävelytesti on tarkoitettu lyhytkuonoisille roduille, joissa esiintyy ylähengitysteiden ahtauman aiheuttamia oireita. Kävelytestin tarkemmassa järjestämisohjeessa listataan rodut, joilla testi on virallinen. Katso https://www.kennelliitto.fi/kavelytestin-jarjestamisohje
Ohje on tullut voimaan 15.12.2016.
Uppdaterad
Direktiv om genomförandet av gångtester
Gångtestet är avsett för kortnosade hundraser, hos vilka det förekommer symtom som orsakas av förträngningar i de övre luftvägarna. En lista över raser, för vilka testet betraktas som officiellt, finns i direktiven om arrangemang av gångtester. Se https://www.kennelliitto.fi/sv/blanketter/arrangering-av-gangtest-brakycefaliska-hundraser
Direktiven trädde i kraft 15.12.2016.
Uppdaterad
Guideline for walk tests
Walk tests are intended for those short-muzzle breeds, which often show signs of upper respiratory tract stenosis. Breeds, for which the test is considered as official, are listed in the more detailed Guideline for organization of walk tests, see https://www.kennelliitto.fi/sites/default/files/2019-12/Organisation of a walk test 2020_0.pdf
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad 2.12.2019
Näytteenotto-ohje DNA-määritystä varten
Ohjeessa kerrotaan, miten koirasta otetaan DNA-näyte poskisolu-, veri-, sperma- tai karvanäytteenä, miten näyte varatoidaan ja miten se lähetetään laboratorioon tutkittavaksi. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om provtagning för DNA-analys
I direktiven redogörs för tagning av kindcells-, blod-, spermie- eller hårprov för DNA-analys, lagring av provet och sändning till laboratoriet för analys. Direktiven gäller från och med 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 12.2.2020
Kennelliiton käyttäytymisen jalostustarkastuksen koulutusohje

Ohjeessa kerrotaan mitä etukäteisvaatimuksia käyttäytymisen jalostustarkastuksen toimitsijoiden ja tarkastajien koulutukseen hakeutuville on ja heidän tehtävistään sekä koulutusohjelmasta ja pätevyyden säilyttämisen ehdoista. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv om utbildning av funktionärer för avelsgranskningar av beteende
I direktiven redogörs för vilka förhandskrav en person bör uppfylla för att kunna utbilda sig till avelsgranskningsfunktionär eller avelsgranskare. Vidare redogörs för vilka uppgifter funktionärer och avelsgranskare har, för utbildningsprogrammen samt för kraven en funktionär eller avelsgranskare bör uppfylla för att behålla sin auktorisation. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna samt direktiv för anordnande av utställningar
Dessa direktiv kompletterar utställningsreglerna. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 13.11.2019
Näyttelysääntöjä täydentävät ohjeet ja näyttelyiden järjestämisohjeet
Nämä ohjeet täydentävät koiranäyttelysääntöjä. Ohjeet ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Direktiv som kompletterar utställningsreglerna och direktiv för anordnande av utställningar
Dessa direktiv kompletterar utställningsreglerna. Direktiven gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens allmänna avelsstrategi 2018–2022
I Kennelklubbens allmänna avelsstrategi stakas ut målsättningar för hundavel. Vidare redogörs för styrningen av hundavel i Finland. Strategin gäller från och med 1.1.2018
Uppdaterad 30.5.2018
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia 2018-2022
Kennelliiton yleinen jalostusstrategia linjaa koiarnjalostuksen tavoitteet ja ohjauksen Suomessa. Strategia on voimassa 1.1.2018 alkaen
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens allmänna avelsstrategi 2018–2022
I Kennelklubbens allmänna avelsstrategi stakas ut målsättningar för hundavel. Vidare redogörs för styrningen av hundavel i Finland. Strategin gäller från och med 1.1.2018
Uppdaterad
The Finnish Kennel Club’s General Breeding Strategy 2018–2022
The Finnish Kennel Club's General Breeding Strategy outlines the goals of dog breeding and how it is supervised in Finland. The strategy is valid as of 1.1.2018.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 14.1.2020
Kennelliiton säännöt 2020
Kennelliiton toimintaa ja päätöksentekoa ohjaavat säännöt. Säännöt ovat voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens stadgar
Finska Kennelklubbens stadgar, som styr Kennelklubbens verksamhet och beslutsfattande. Stadgarna gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Päivitetty ohjeistus kokeiden, kilpailuiden ja testien järjestämisestä 6.8.2020 alkaen
Ohje on tarkoitettu kokeiden, kilpailuiden ja testien järjestäjille koronaviruspandemian ehkäisemiseksi Kennelliiton alaisissa tapahtumissa. Ohje kumoaa 8.7.2020 annetun ohjeen. Tämä ohje on voimassa 6.8.2020 alkaen ja sitä voidaan päivittää tarvittaessa.
Uppdaterad
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad
Downloadable file
Förteckning över officiella titlar i prov och tävlingar som beviljas av Kennelklubben
Dokumentet innehåller en förteckning över titlar som kan uppnås på riksmatcher för inhemska hundraser, mästerskapstävlingar och finska mästerskapstävlingar, övriga riksmatcher samt landskamper och nordiska mästerskapstävlingar.
Uppdaterad 30.7.2019
Luettelo Kennelliiton myöntämistä virallisista koe- ja kilpailutitteleistä
Dokumentti sisältää luettelon niistä titteleistä, jotka koira voi saada kotimaisten rotujen valtakunnallisista otteluista, mestaruus- ja suomenmestaruuskilpailuista, muista valtakunnallisista otteluista sekä maaotteluista ja pohjoismaiden mestaruuskilpailuista.
Uppdaterad
Förteckning över officiella titlar i prov och tävlingar som beviljas av Kennelklubben
Dokumentet innehåller en förteckning över titlar som kan uppnås på riksmatcher för inhemska hundraser, mästerskapstävlingar och finska mästerskapstävlingar, övriga riksmatcher samt landskamper och nordiska mästerskapstävlingar.
Uppdaterad
Downloadable file
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 12 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad 30.5.2018
Koiranomistajan ja -haltijan perussääntö
Koiran omistaminen tuo paljon vastuuta ja monia velvollisuuksia. Kennelliiton koiranomistajan ja -haltijan perussäännössä on listattu 12 keskeistä sääntöä. Sääntö on voimassa 1.1.2011 alkaen.
Uppdaterad
Grundregler för hundägare och -innehavare
Att äga en hund för med sig en hel del ansvar och flera skyldigheter. I Finska Kennelklubbens grundregler för hundägare och -innehavare har listats 12 centrala regler för hundägare och -innehavare. Reglerna gäller från 1.1.2011.
Uppdaterad
Downloadable file
Hundutställningsregler 2017
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2017–31.12.2021.
Uppdaterad 1.1.2019
Koiranäyttelysäännöt
Dokumentti sisältää Kennelliiton valtuuston hyväksymät koirannäyttelysäännöt.
Säännöt ovat voimassa 1.1.2017-31.12.2021 välisen ajan.
Uppdaterad
Hundutställningsregler 2017
Dokumentet innehåller hundutställningsregler, som har godkänts av Finska Kennelklubbens fullmäktige. Reglerna gäller för tiden 1.1.2017–31.12.2021.
Uppdaterad
Dog Show Regulations 2017
This document contains rules for dog shows and is approved by the Finnish Kennel Club’s Council. Valid from 1.1.2017 to 31.12.2021.
Uppdaterad
Downloadable file
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande. Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning.
Uppdaterad 15.5.2020
Sairaalle koiralle epävirallinen lausunto
Dokumentissa kerrotaan, millä edellytyksillä sairas koira voi saada epävirallisen terveyslausunnon. Tieto sairaudesta voidaan tallentaa, vaikka koira olisi virallisen tutkimuksen osalta alaikäinen.
Uppdaterad
Inofficiellt utlåtande för sjuk hund
En sjuk hund kan få ett inofficiellt utlåtande. Uppgift om sjukdom kan registreras även om hunden inte var gammal nog för officiell undersökning.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av ärftliga ögonsjukdomar
Ärftliga ögonsjukdomar hos hundar undersöks och motarbetas med hjälp av ögonundersökningar och DNA-tester. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en ögonundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 20.12.2019
Instruktion för ärftliga ögonsjukdomar
Godkänd av Kennelklubbens styrelse 17.12.2009.
Uppdaterad
Övriga versioner
Perinnöllisten silmäsairauksien ohje 2020
Ohje perinnöllisten silmäsairauksien vastustamisen toteutuksesta. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av ärtliga ögonsjukdomar
Ärftliga ögonsjukdomar hos hundar undersöks och motarbetas med hjälp av ögonundersökningar och DNA-tester. I direktiven redogörs för genomförandet av och avläsningsförfarandet för en ögonundersökning som godkänts av Kennelklubben. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförandet av en hjärtundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Instruktion om motarbetande av hjärtsjukdomar
Gäller från 1.6.2015. Uppdateringarna fastslagits av styrelsen 27.11.2015 och de gäller från 1.1.2016.
Uppdaterad
Övriga versioner
Ohje sydänsairauksien vastustamisesta
Ohjeessa määritellään Kennelliiton hyväksymän sydäntutkimuksen toteutus- ja lausuntomenettely sekä voimassaoloajat. Ohje on voimassa 1.1.2021 alkaen ja korvaa aiemman, 15.8.2019 annetun ohjeen.
Uppdaterad
Instruktion för motarbetande av hjärtsjukdomar
I direktiven redogörs för genomförandet av en hjärtundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Guidelines for combating cardiac disease
The purpose of the cardiac examination is to study the occurrence of heart disease in dogs and to
support prevention. This guideline will determine how the prevention will be implemented in
practice. Valid from 1.1.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv
I detta dokument redogörs för på vilka grunder funktionärer och personer i förtroendeuppdrag är jäviga för sina uppdrag i utställningar, prov och tävlingar. Reglerna gäller från och med 1.1.2008.
Uppdaterad 5.6.2019
Yleinen jääviyssääntö koskien näyttelyitä, kokeita ja kilpailuja
Dokumentissa kerrotaan, millä perusteilla näyttelyissä, kokeissa ja kilpailuissa toimivat toimi- ja luottamushenkilöt ovat tehtävään jääviä. Sääntö on voimassa 1.1.2008 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens allmänna bestämmelser om jäv
I detta dokument redogörs för på vilka grunder funktionärer och personer i förtroendeuppdrag är jäviga för sina uppdrag i utställningar, prov och tävlingar. Reglerna gäller från och med 1.1.2008.
Uppdaterad
Downloadable file
Direktiv för officiella hälsoundersökningar
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad 2.8.2019
Kennelliiton virallisen terveystarkastuksen järjestämisohje
Dokumentti on tarkoitettu joukkotarkastuksia järjestäville tahoille sekä lausuntoja antaville eläinlääkäreille. Dokumentissa määritellään järjestäjän ja lausunnonantajan vastuut ja ohjeistetaan tilaisuudessa tarkastettavien koirien enimmäismäärästä. Voimassa 1.1.2019 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om arrangemang av officiella hälsoundersökningstillfällen
Dokumentet är avsett för aktörer som arrangerar hälsoundersökningstillfällen, där flera hundar undersöks vid samma tillfälle, samt för veterinärer som avger utlåtanden. I dokumentet redogörs för arrangörens och den undersökande veterinärens skyldigheter. Vidare ges riktlinjer om det högsta tillåtna antalet hundar som granskas vid samma tillfälle. Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens direktiv om kennelkonsulter
I dessa direktiv redogörs för syftet med kennelkonsultverksamhet, kennelkonsultens ställning samt valet, utbildningen och auktoriseringen av kennelkonsulter. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 19.2.2020
Kennelliiton kennelneuvojaohje
Ohje sisältää kuvauksen kennelneuvojan toiminnan tarkoituksesta, kennelneuvojan asemasta sekä kennelneuvojan valinnasta, koulutuksesta ja pätevöitymisestä. Ohje on voimassa 1.1.2017 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens direktiv om kennelkonsulter
I dessa direktiv redogörs för syftet med kennelkonsultverksamhet, kennelkonsultens ställning samt valet, utbildningen och auktoriseringen av kennelkonsulter. Direktiven gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad 2.4.2019
Kennelliiton koirarekisteriohje
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää säännöt rotukoirien rekisteröimiseksi eri rekistereihin (kantakirjarekisterit FI ja ER sekä Ei jalostukseen -rekisteri EJ). Voimassa 1.1.2017 alkaen. Määräykset koskevat ohjeen voimaan tulon jälkeen tapahtuneesta astutuksesta syntyneitä pentueita ja rekisteröitäviä tuontikoiria.
Uppdaterad
Kennelklubbens registreringsbestämmelser
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. I dokumentet redogörs för vilka regler som gäller för att registrera rashundar i de olika registren (stamboksregistren FI och ER samt registret för avelsspärrade hundar, EJ). Gäller från 1.1.2017.
Uppdaterad
Downloadable file
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad 19.12.2019
Vaccinationsbestämmelser2018
Gäller från 16.8.2018.
Uppdaterad
Övriga versioner
Kennelliiton rokotusmääräykset
Kennelliiton rokotusmääräykset näyttelyitä ja kokeita varten. Voimassa 1.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser
Finska Kennelklubbens vaccinationsbestämmelser för utställningar och prov. Gäller från 1.2.2020.
Uppdaterad
Vaccination Regulations of the Finnish Kennel Club
The Finnish Kennel Club’s Vaccination Regulations for dog shows and trials. Valid as of 1.2.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Kompletterande direktiv till reglerna för junior handling-tävlingar
Dessa direktiv kompletterar reglerna för junior handling-tävlingar. Direktiven innehåller anvisningar för såväl tävlande, tävlingsarrangörer som domare. Gäller från och med 1.1.2020.
Uppdaterad 28.10.2019
JH-sääntöjä täydentävät ohjeet
Tämä ohje täydentää junior handler -sääntöjä. Se antaa ohjeita niin harrastajille, kilpailun järjestäjille, kuin tuomareillekin. Ohje on voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Kompletterande direktiv till reglerna för junior handling-tävlingar
Dessa direktiv kompletterar reglerna för junior handling-tävlingar. Direktiven innehåller anvisningar för såväl tävlande, tävlingsarrangörer som domare. Gäller från och med 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista över Finlands kommuner, kenneldistrikt och divisioner
Dokumentet innehåller en lista över Finlands kommuner samt uppgift om vilket kenneldistrikt och vilken division enskild kommun hör till.
Uppdaterad 18.2.2020
Luettelo Suomen kunnista, Kennelpiireistä ja lohkoista
Dokumentti sisältää luettelon Suomen kunnista sekä tiedon siitä, mihin kennelpiiriin tai lohkoon kukin kunta kuuluu.
Uppdaterad
Lista över Finlands kommuner, kenneldistrikt och divisioner
Dokumentet innehåller en lista över Finlands kommuner samt uppgift om vilket kenneldistrikt och vilken division enskild kommun hör till.
Uppdaterad
Downloadable file
Lista på FCI:s bruks-/jakthundraser (bilaga 3 till utställningsreglerna)
I dokumentet finns en förteckning över hundraser som det internationella hundavelsförbundet FCI har listat som bruks-/jakthundraser.
Uppdaterad 30.5.2018
Listaus FCI:n käyttökoiraroduista (näyttelysäännön liite 3)
Dokumentti sisältää luettelon niistä roduista, jotka kansainvälinen koiranjalostusunioni FCI on listannut käyttökoiraroduiksi.
Uppdaterad
Lista på FCI:s bruks-/jakthundraser (bilaga 3 till utställningsreglerna)
I dokumentet finns en förteckning över hundraser som det internationella hundavelsförbundet FCI har listat som bruks-/jakthundraser.
Uppdaterad
Downloadable file
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Patellainstruktion
Gäller från 1.1.2019.
Uppdaterad
Patellaluxation-instruktion
Gäller fr.o.m. 1.1.2012
Uppdaterad
Övriga versioner
OHJE POLVILUMPIOLUKSAATION TUTKIMISESTA JA LUOKITUKSESTA (Polvilumpioluksaatio-ohje)
Ohjeessa kerrotaan Kennelliiton hyväksymän polvilumpion sijoiltaanmenon tutkimuksen toteutus ja lausuntomenettely sekä lausuntojen voimassaoloajat. Voimassa 1.1.2020 alkaen.
Uppdaterad
Patellainstruktion
I direktiven redogörs för genomförandet av en knäundersökning som godkänts av Kennelklubben, utlåtandeförfarandet och giltighetstiderna av utlåtanden. Gäller från 1.1.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2020
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund.
Uppdaterad 7.8.2020
Övriga versioner
PEVISA ja muut rotukohtaiset erityisehdot vuonna 2021
Dokumentti on suunnattu kasvattajille ja rotuyhdistyksille. Se sisältää kaikkia rotuja koskevat jalostuskoirien terveysvaatimukset sekä rotukohtaiset rekisteröintiehdot (mm. PEVISA-ohjelmat ja menettelyt rotumuunnosten välisissä risteytyksissä). PEVISA-ohjemat tarkoittavat pentueiden rekisteröinnin ehtona olevia jalostuskoirien terveys- ja luonnevaatimuksia sekä yksittäisen koiran ensimmäisjälkeläismääriä. Dokumentti päivitetään vuosittain.
Uppdaterad
PEVISA och andra rasspecifika specialvillkor 2020
Dokumentet är riktat för uppfödare och rasföreningar. Det innehåller hälsokrav som ställs på avelshundar av alla raser samt rasspecifika registreringsvillkor (bl.a. PEVISA-program och tillvägagångssätt vid korsningar mellan rasvarianter). PEVISA-program innehåller krav som ställs på avelshundars hälsa och mentalitet som bör uppfyllas för att valpkullen ska kunna registreras. I programmet kan även begränsas det högsta tillåtna antalet avkommor av enskild hund.
Uppdaterad
Downloadable file
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Uppdaterad 10.1.2020
Käyttöluokkaan oikeuttavat koetulokset kotimaisissa ja kansainvälisissä koiranäyttelyissä
Dokumentissa on lueteltu roduittain koetulosten vähimmäisvaatimukset, jotka koiran tulee täyttää päästäkseen osallistumaan kansallisissa tai kansainvälisissä näyttelyissä käyttöluokkaan. Päivitetty ohje on voimassa 27.2.2020 alkaen.
Uppdaterad
Provmeriter som krävs för deltagande i bruksklass
I dokumentet räknas upp ras för ras vilka provresultat en hund bör ha tagit för att kunna tävla i bruksklass på nationell eller internationell hundutställning. De uppdaterade direktiven gäller från 27.2.2020.
Uppdaterad
Trial results required for entry in Working Class at National and International Dog Shows
Minimum trial result requirements for entry in Working Class at National and International Dog Shows have been listed in this document breed by breed. Valid as of 27.2.2020.
Uppdaterad
Downloadable file
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
I denna instruktion har listats de raser som från och med 1.1.2021 endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad 14.1.2021
Kyynärnivelen inkongruenssitutkimusohjeeseen (INC) liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille annetaan vain inkongruenssiohjeen (INC) mukaisia kyynärnivellausuntoja 1.1.2021 alkaen.
Uppdaterad
Raslista för armbågsleddysplasi som motsvarar inkongruensdirektiv
I denna instruktion har listats de raser som från och med 1.1.2021 endast kan få armbågsledsutlåtanden enligt inkongruensdirektiven (INC).
Uppdaterad
INC instructions for screening of Elbow Dysplasia, list of breeds
This document includes a list of breeds for which, as of 1.1.2021, elbow screening can be performed only in accordance with the Elbow Incongruity (INC) Guideline.
Uppdaterad
Downloadable file
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad 1.10.2019
Kyynärnivelen kasvuhäiriöiden tutkimusohjeeseen liittyvä rotulista
Tähän ohjeeseen on listattu ne rodut, joille ei anneta IEWG:n (International Elbow Working Group) ohjeen mukaisia kyynärniveldysplasia lausuntoja.
Uppdaterad
Raslista som ansluter till instruktionen för undersökning av armbågsledsdysplasi
I dessa direktiv har tagits upp de raser som inte ges utlåtanden om armbågsledsdysplasi i enlighet med IEWG:s (International Elbow Working Group) direktiv.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
I detta dokument finns direktiv för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar). Direktiven kompletterar nationella utställningsregler i de nordiska länderna för de utställningars del där hundarna tävlar om Nordic Show certifikat, som berättigar till Nordiskt utställningschampionat (NORD UCH). Direktiven har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad 30.5.2018
Nord-näyttelyiden ohjeet
Tämä dokumentti sisältää ohjeet pohjoismaisista NORD-näyttelyistä. Ohjeet täydentävät Pohjoismaiden kansallisia näyttelysääntöjä niiden näyttelyiden osalta, joissa jaetaan Pohjoismaiden muotovakion (NORD MVA) arvoon oikeuttavia pohjoismaisia sertifikaatteja (NORD-sertifikaatti). Ohjeet on tehty yhteistyössä Pohjoismaisessa kennelunioni PKU:ssa ja ne ovat voimassa 12.12.2016 alkaen.
Uppdaterad
Regler för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar)
I detta dokument finns direktiv för Nordic Dog Shows (NORD-utställningar). Direktiven kompletterar nationella utställningsregler i de nordiska länderna för de utställningars del där hundarna tävlar om Nordic Show certifikat, som berättigar till Nordiskt utställningschampionat (NORD UCH). Direktiven har tagits fram i samarbete inom Nordiska Kennelunionen NKU och gäller från och med 12.12.2016.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för jaktprov med älghund (HIRV)
I dokumentet finns regler och direktiv för jaktprov med älghund i Finland. Regelverket gäller från och med 1.8.2012.
Uppdaterad 16.4.2020
Hirvenhaukkukokeen (HIRV) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää hirvenhaukkukokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.8.2012 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för jaktprov med älghund (HIRV)
I dokumentet finns regler och direktiv för jaktprov med älghund i Finland. Regelverket gäller från och med 1.8.2012.
Uppdaterad
Rules for Elk Hunting Trials
This document contains rules for Elk Hunting Trials. The rules are valid as of 1.8.2012.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för prov med skällande fågelhund (LINT)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för prov med skällande fågelhundar. Regelverket gäller från och med 1.8.2018.
Uppdaterad 2.5.2019
Linnunhaukkukokeen (LINT) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää linnunhaukkukokeiden säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.8.2018 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för prov med skällande fågelhund (LINT)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för prov med skällande fågelhundar. Regelverket gäller från och med 1.8.2018.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI). Regelverket gäller från och med 1.1.2012.
Uppdaterad 12.7.2018
Vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen (VAHI) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää vahingoittuneen hirvieläimen jäljestämiskokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.1.2012 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för spårningsprov på skadat hjortdjur (VAHI). Regelverket gäller från och med 1.1.2012.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad
Dokumentet innehåller regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad i Finland. Regelverket gäller från och med 1.5.2014.
Uppdaterad 30.5.2018
Rally-toko kilpailun säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää rally-tokokilpailun säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.5.2014 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad
Dokumentet innehåller regler och direktiv för tävlingar i rallylydnad i Finland. Regelverket gäller från och med 1.5.2014.
Uppdaterad
Downloadable file
Regler och direktiv för viltspårprov (MEJÄ)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för viltspårprov. Regelverket gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad 30.5.2018
Metsästyskoirien jäljestämiskokeen (MEJÄ) säännöt ja ohjeet
Dokumentti sisältää metsästyskoirien jäljestämiskokeen säännöt ja ohjeet. Säännöstö on voimassa 1.1.2007 alkaen.
Uppdaterad
Regler och direktiv för viltspårprov (MEJÄ)
Dokumentet innehåller regler och direktiv för viltspårprov. Regelverket gäller från och med 1.1.2007.
Uppdaterad
« ... 1 2 3 4 5 ... »