Finska Kennelklubbens nya avtalsblanketter har publicerats på webben. Blanketterna som nu publicerats är finskspråkiga, de svenskspråkiga blanketterna publiceras senare på våren. Ett finskspråkigt webbinarium för uppfödare om nya standardavtal arrangeras torsdagen 25.3.2021 klockan 18. Du hinner ännu anmäla dig till webbinariet.

Tanken bakom standardavtalsblanketter är att vid hundköp trygga rimliga avtalsvillkor för bägge parter och att förebygga i så effektiv mån som möjligt eventuella avtalstvister så att avtal inte behöver tolkas i efterhand.

De nya standardavtalen träder i kraft 1.4.2021. Gamla standardavtal kan användas fram till utgången av innevarande år. Du hittar nya och gamla finskspråkiga blanketter här. Gamla svenskspråkiga avtalsblanketter finns här och de nya här (på finska). De nya svenskspråkiga blanketterna kommer att publiceras på samma sida.

Anmäl dig till Kennelklubbens avgiftsfria uppfödarwebbinarium (på finska), som ordnas 25.3.2021, senast onsdag 24.3.2021 via denna länk. Webbinariet hålls av Tuula Sario, konsumenträttsjurist och medlem i Kennelklubbens arbetsgrupp för standardavtal. Webbinariet spelas in och kan lyssnas ännu i två veckors tid efter webbinariet.

I webbinariet går vi igenom följande standardavtalsblanketter:

  • Köpeavtal för hund
  • Fodervärdsavtal för tik
  • Fodervärdsavtal för hanhund
  • Avtal om användning av avelsrätt
  • Parningsavtal

Webbinarier för uppfödare arrangeras även i slutet av våren och i början på hösten. Mera information om dessa ges ut när datumen för webbinarierna har slagits fast. Information om kommande webbinarier finns även på webbsidan Utbildningar och kurser.

För mera information

koulutus@kennelliitto.fi
(frågor om webbinariet)

Medlem i Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté och arbetsgrupp för standardavtal
Vesa Lehtonen
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
tfn 050 599 9838

Ordförande för Finska Kennelklubbens uppfödarkommitté
Tuula Laitinen
tuula.laitinen@kennelliitto.fi
tfn 050 430 3229