Tanken bakom standardavtalsblanketter är att vid hundköp trygga rimliga avtalsvillkor för bägge parter och att förebygga i så effektiv mån som möjligt eventuella avtalstvister så att avtal inte behöver tolkas i efterhand.

De nya standardavtalsblanketterna nedan träder i kraft den 1 april 2021. Gamla standardavtalsblanketter kan användas fram till slutet av innevarande år.

Köpeavtal

Köpeavtalet används när en valp eller en vuxen hund övergår i sin helhet i köparens ägo. Avtal ingås i samband med köpet, men äganderätten övergår till köparen först när hela köpeskillingen har betalats. Om en del av köpeskillingen för hunden betalas i ett senare skede, bör man komma överens om betalningsvillkoren med ett separat avtal om avbetalning. Avtal om avbetalning hittar du nere på denna sida. Den nya ägaren ska också komma ihåg att göra ägaranmälan. Information om ägaranmälan hittar du här.

Downloadable file
Köpeavtal för hund (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad 10.6.2021
Sopimus koiran kaupasta (selite)
Tästä lomakkeesta löydät selitteet 1.4.2021 voimaan tulevalle sopimukselle koiran kaupasta.
Uppdaterad
Köpeavtal för hund (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad
Sales agreement for dog (explanations)
Uppdaterad

Fodervärdsavtal 

Att en hund är på foder innebär att äganderätten kvarstår hos den person som överlåter hunden, oftast hundens uppfödare, medan hundens besittningsrätt övergår till mottagaren. Då ingår man ett fodervärdsavtal och dess villkor bör läsas igenom grundligt. Det finns separata avtalsblanketter för tikar och hanhundar.

Avtalsblanketter för parning och överlåtelse av avelsrätt 

När en tik paras bör man ingå ett skriftligt avtal om själva parningen samt om ersättningar för valpkullen. Det rekommenderas att man gör upp avtalet före parning.

Hundägaren kan överlåta avelsrätten av sin hund till en annan person, varvid valpkullen registreras till den person som innehar tikens avelsrätt. Om hanhundens avelsrätt överlåts till någon annan har denna person rätt att skriva under avtalet om betäckning av tik samt parningsbeviset som behövs för registrering av valpkullen. Det rekommenderas att avtal om överlåtelse av hundens avelsrätt görs före parning. Avelsrätten kan överlåtas också i Omakoira-tjänsten.

The form can be filled and saved
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (ifyllbar)
Formuläret gäller från 1.4.2021.
Uppdaterad 5.7.2021
Sopimus jalostusoikeuden käytöstä (täytettävä)
Tällä lomakkeella koiran omistaja voi väliaikaisesti luovuttaa omistamansa koiran jalostusoikeuden toiselle henkilölle. Lomake on voimassa 1.4.2021 alkaen.
Uppdaterad
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (ifyllbar)
Formuläret gäller från 1.4.2021.
Uppdaterad
Agreement on transfer of breeding rights (fill in)
Uppdaterad
Downloadable file
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad 5.7.2021
Sopimus jalostusoikeuden käytöstä (selite)
Tästä lomakkeesta löydät selitteet 1.4.2021 voimaan tulevalle sopimukselle jalostusoikeuden käytöstä.
Uppdaterad
Avtal om överlåtelse av avelsrätt (förklaring)
I detta formulär hittar du förklaringar till avtalet som träder i kraft den 1 april 2021.
Uppdaterad