De nya standardavtalen träder i kraft 1.4.2021. Gamla standardavtalsblanketter kan användas fram till 31.12.2021.

Tanken bakom standardavtalsblanketter är att vid hundköp trygga rimliga avtalsvillkor för bägge parter och att förebygga i så effektiv mån som möjligt eventuella avtalstvister så att avtal inte behöver tolkas i efterhand.

Följande nya standardavtal träder i kraft 1.4.2021:

  • Köpeavtal för hund
  • Fodervärdsavtal för tik
  • Fodervärdsavtal för hanhund
  • Avtal om användning av avelsrätt
  • Parningsavtal

De nya finskspråkiga standardavtalen finns här. Gamla finskspråkiga standardavtalsblanketter kan användas fram till slutet av innevarande år.

De nya svenskspråkiga blanketterna publiceras under april månad. Också de gamla svenskspråkiga standardavtalsblanketterna gäller till utgången av året. De nya standardavtalsblanketterna publiceras på engelska under maj månad.

Webbinarier för uppfödare arrangeras även i slutet av våren och i början av hösten. Mera information om dessa ges ut när datumen för webbinarierna har slagits fast. Information om kommande webbinarier ges ut även på webbsidan Kurser och utbildningar.

För mera information

Medlem i Kennelklubbens uppfödarkommitté och arbetsgruppen för standardavtal
Vesa Lehtonen
vesa.lehtonen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 599 9838

Ordförande för Kennelklubbens uppfödarkommitté
Tuula Laitinen
tuula.laitinen@kennelliitto.fi
tfn +358 50 430 3229

koulutus@kennelliitto.fi
(frågor om webbinarier)