Livsmedelsverket har idag, 25.9.2019, meddelat att den tar tillbaka sin rekommendation, enligt vilken hundar inte borde införas från Norge till Finland eller hundar utföras från Finland till Norge. Finska Kennelklubbens styrelse har idag varit i kontakt med kennelklubbarna i Norge och Sverige och bedömt situationen därefter. Förbudet för hundar boende i Norge att delta i hundevenemang i Finland fortsätter till 30.9, i enlighet med vad som tidigare meddelats.

– Enligt de uppgifter vi ha fått rekommenderar Norsk Kennel Klub fortfarande att hundar som bor i landet inte deltar i hundevenemang utomlands. Vi fortsätter tävlingsförbudet i Finland vi tidigare meddelat om tills vi får ny information från Norge, säger Tuula Laitinen, vice ordförande för Finska Kennelklubbens styrelse. Svenska Kennelklubben har tills vidare inte heller upphävt sitt tävlingsförbud för hundar boende i Norge.

Norsk Kennel Klub meddelade 16.9.2019 att på grund av den allvarliga sjukdomsepidemin som drabbat hundar i Norge har prov, tävlingar och hundutställningar i Norge ställts in fram till dess att norska myndigheter ger ny information om sjukdomssituationen. Norge skickar inga landslag till internationella värdetävlingar utomlands. Norsk Kennel Klub rekommenderar dessutom att norska hundägare inte deltar i hundevenemang utomlands.

Norsk Kennel Klub beslutade att tillåta arrangemang av vissa prov och tävlingar i landet 17.9.2019 efter att veterinärmyndigheten i Norge preciserade sina anvisningar om hur man borde handla med hundar i landet. Listan kompletterades 23.9.2019. I enlighet med myndigheternas instruktioner är samtliga tillåtna prov och tävlingar sådana där kontakten mellan hundar kan begränsas.

Livsmedelsverket i Finland berättade i sitt meddelande 6.9.2019 att den inte rekommenderar införsel av hundar från Norge till Finland och utförsel av hundar från Finland till Norge. I Finland har inte konstaterats någon liknande, till en viss ort eller ett visst område koncentrerad anhopning av sjukdomsfall bland hundar.

Livsmedelsverket konstaterade i sitt meddelande 25.9.2019 att enligt den norska myndigheten verkar antalet fall de senaste dagarna ha börjat minska.  Utgående från den information som en bakgrundsenkät hittills gett anses sjukdomen inte lätt smitta från en hund till en annan. I undersökningen har uteslutits flera kända sjukdomsalstrare och än så länge har man inte funnit någon klar enskild orsak eller några förenande bakgrundsfaktorer.

Livsmedelsverkets meddelande hittas på verkets webbplats.

För mera information

Tuula Laitinen
vice ordförande, Finska Kennelklubben

tuula.laitinen@kennelliitto.fi
+358 40 430 3229

Läs mera

Eläinlääkäri
Livsmedelsverket varnar hundägare för sjukdomen som dödat hundar i Norge Läs mera
suomenpystykorvanpentu
Prov-, tävlings- och utställningsförbudet för hundar boende i Norge fortsätter till 30.9 Läs mera
suomenpystykorvanpentu
Frågor och svar om sjukdomsfallen i Norge Läs mera