Finska Kennelklubbens granskade sina direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester. De nya direktiven ersätter de som gavs 8.7.2020. Kennelklubben har även utfärdat en stark rekommendation avseende utländska exteriördomare till utställningsbestyrelser.

Finska Kennelklubben följer de riktlinjer som getts av Finlands regering, Institutet för hälsa och välfärd, social- och hälsovårdsministeriet, undervisnings- och kulturministeriet samt regionförvaltningsverken vid utfärdande av anvisningar och rekommendationer för arrangemang av evenemang.

- Vi följer noga med hur coronaviruspandemin utvecklas. Vi granskar våra anvisningar och rekommendationer alltid vid behov, säger Finska Kennelklubbens styrelseordförande Harri Lehkonen.

- För att trygga hälsan och säkerheten för alla som deltar i evenemang underställda Finska Kennelklubben är det väldigt viktigt att alla som deltar i våra evenemang – arrangörer, funktionärer, domare och deltagare – följer de anvisningar och rekommendationer som getts, understryker Lehkonen.

Insamling av deltagaruppgifter är hälsomyndigheternas rekommendation

Inga stora ändringar gjordes till direktiven om arrangemang av prov, tävlingar och tester som utfärdades 6.8.2020. Stycket om insamling av deltagarnas kontaktuppgifter har preciserats, eftersom Kennelklubben inte direkt kan utfärda direktiv om att deltagarnas kontaktuppgifter bör samlas in. Institutet för hälsa och välfärd THL rekommenderar att för att underlätta smittspårningen borde arrangörerna i mån av möjlighet och enligt de förutsättningar som lagstiftningen anger ha uppgifter om vilka personer som deltagit i evenemanget eller tillställningen.

Punkten om matservering på evenemanget har raderats från de granskade direktiven.

Arrangörer av prov, tävlingar eller tester kan utfärda direktiv som är mera detaljerade än de som getts av Kennelklubben, men dessa får inte vara i strid med gällande myndighetsföreskrifter eller Finska Kennelklubbens direktiv.

Evenemangets arrangör bör i mån av möjlighet meddela deltagare på förhand om dessa specialbestämmelser.

Direktiven finns i sin helhet här:

Downloadable file
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Finska Kennelklubbens uppdaterade direktiv om arrangemang av prov, tävlingar och tester
Direktiven är avsedda för arrangörer av prov, tävlingar och tester för att förhindra coronaviruspandemin från att spridas vid Kennelklubbens evenemang. Direktiven upphäver de som gavs 8.7.2020. Dirketiven gäller från 6.8.2020 och kan uppdateras vid behov.
Uppdaterad

 

Utställningsbestyrelser bör iaktta reserestriktioner som gäller i Finland

Finska Kennelklubben påminner utställningsbestyrelser om iakttagandet av Finlands reserestriktioner för exteriördomarnas del. För domare från länder med gällande reserestriktioner till Finland rekommenderas 14 dygns frivillig karantän. Rekommendationen om karantän gäller även om personen har testats för coronaviruset och fått ett negativt resultat.

Mera information och uppdaterade listor på länder hittar du på  webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd.

Kennelklubbens direktiv för utställningsarrangörer, daterad 22.6.2020, finns här:

Downloadable file
Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Anvisningarna är avsedda för att förhindra spridningen av coronapandemin på Kennelklubbens evenemang. Anvisningarna gäller f.r.o.m. 1.8.2020 och kan ändras vid behov.
Uppdaterad 11.8.2020
Ohjeita koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi koiranäyttelyissä 1.8.2020 alkaen
Tämä ohjeistus on annettu näyttelynjärjestäjille koronapandemian ehkäisemikseksi Kennelliiton alaisissa näyttelyissä. Ohjeet ovat voimassa 1.8.2020 alkaen ja niitä tarkistetaan tarvittaessa.
Uppdaterad
Anvisningar för förebyggande av coronavirussmitta på hundutställningar fr.o.m. 1.8.2020
Anvisningarna är avsedda för att förhindra spridningen av coronapandemin på Kennelklubbens evenemang. Anvisningarna gäller f.r.o.m. 1.8.2020 och kan ändras vid behov.
Uppdaterad

 

För mera information

Finska Kennelklubbens styrelseordförande
Harri Lehkonen
harri.lehkonen@kennelliitto.fi
tfn 050 329 2188

Ordförande för prov- och tävlingskommittén
Esa Kukkonen
esa.kukkonen@kennelliitto.fi

tfn 044 364 2271

Ordförande för utställnings- och domarkommittén
Kimmo Mustonen
kimmo.mustonen@kennelliitto.fi
tfn 0400 914 423

Chef för Kennelklubbens organisationsavdelning
Iiris Harju
iiris.harju@kennelliitto.fi
tfn 09 8873 0281

Läs mera

Aglitykisa
Finska Kennelklubben har tagit fram anvisningar för arrangemang av hundevenemang under coronatider Läs mera
Mäyräkoira
Finska Kennelklubben ställer in vårens alla hundevenemang Läs mera
Pystykorva koiratapahtumassa
Finska Kennelklubben uppmanar arrangörer av evenemang att beakta risken för coronavirus Läs mera