Finska Kennelklubben följer med nyheterna om coronavirusepidemin som publiceras av Institutet för hälsa och välfärd THL. Epidemin orsakas av coronaviruset COVID-19 och bröt ut i Kina i början av året. Utrikesministeriet och THL uppmanar i sina meddelanden att undvika onödiga resor till områden där coronavirus har påträffats.

Mera information om situationen med coronaviruset och hur man kan försöka undvika viruset finns på webbplatsen för Institutet för hälsa och välfärd THL. För alla som deltar i offentliga evenemang lönar det sig att följa THL:s instruktioner om hand- och hosthygien. Att iaktta dessa instruktioner hjälper även vid motarbetandet av sedvanlig flunsa och influensa.

Enligt ställningstagandet som publicerades av den internationella kennelunionen FCI den 2.3.2020 lönar det sig att fästa särskild uppmärksamhet vid handhygien och undvika fysisk närkontakt mellan människor på hundevenemang. Arrangörer av evenemang bör se till att det finns tillräckligt med desinfektionsmedel på evenemanget. Domarna bör tvätta händerna regelbundet. Exteriördomare bör ombe utställare att själv visa upp hundens tänder på hundutställningar. FCI vidtar inga åtgärder med anledning av coronaviruset, eftersom makten att vidta åtgärder tillhör de nationella myndigheterna.

Kennelklubbens anställda, frivilliga aktörer och personer i förtroendeuppdrag bör noga överväga sina resor. Kennelklubben ger vid behov anvisningar till olika intressentgrupper i frågor som gäller resande. Kennelklubbens kansli sänder tills vidare inga anställda utomlands. En instruktion till finska exteriördomare samt domare på prvo och tävlingar har publicerats på finska och engelska. Arrangörer av hundsportevenemang uppmanas att reda ut fall för fall om en domare som kommer från utlandet kan bedöma på hundevenemang i Finland, ifall hen har vistats på riskområden för coronavirus.

Reser du till ett hundsportevenemang utomlands rekommenderar vi att du tar del av utrikesministeriets resemeddelanden  med närmare anvisningar till dem som reser till olika länder. Enligt Institutet för hälsa och välfärd har äldre personer och personer med någon grundsjukdom, så som diabetes, hjärt- eller lungsjukdom, en högre risk att drabbas av coronaviruset.

Se även Finska Kennelklubbens frågor och svar om coronaviruset (på finska).