Invalidförbundet har förnyat assistanshundarnas logo. Det nya märket används parallellt med det gamla och kan ses exempelvis på nya assistanshundvästar.

Det nya märket beskriver på ett ännu tydligare sätt såväl assistanshundens användare som assistanshunden som separata figurer. Logons framåtriktande rörelse beskriver ekipaget som en aktiv aktör. Tack vare de tydliga symbolerna i logon är den lätt igenkännbar även internationellt.

Det nya tecknet har registrerats i varumärkesdatabasen som drivs av Patent- och registerstyrelsen. Fullständig övergång till det nya västmärket görs när gamla västar upphör att användas.

Assistanshunden verkar som daglig hjälp till sin användare med fysiska funktionshinder, i alla omgivningar där användaren rör sig. Hunden har fritt tillträde till exempel till matbutiker, restauranger, sjukhus, ämbetsverk och fritidslokaler.

När assistanshunden arbetar bär den alltid en väst, en sele eller en ryggsäck med assistanshundmärket. Utomstående människor eller djur får inte närma sig en assistanshund som bär arbetsdräkt. Ansökan om en assistanshund görs hos Invalidförbundet. 

Mera information om assistanshundar finns här (på finska).

avustajakoiramerkki